Gå till innehållet

Byggandet av en NEXBTL-anläggning i Sköldvik i Borgå

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

I projektet planeras byggandet av en NEXBTL-anläggning för framställning av förnybara bränslen på det nuvarande industriområdet i Sköldvik i Borgå. Projektet omfattar bland annat NEXBTL-anläggningen, ett nytt vätgasverk, förbehandling av avloppsvatten, förrådstankarna och en säkerhetsfackla.

Råvaror till anläggningen är bland annat animaliska och vegetabiliska fetter samt olika slags sidoströmmar. Som råvara använder anläggningen insatsämnen som beskrivs i Borgåraffinaderiets miljötillstånd och som levereras till området med i huvudsak fartyg. Anläggningens produkter är bland annat förnybar propan, förnybar industribensin (nafta), förnybar flygfotogen och diesel. Den planerade NEXBTL-anläggningen ansluts till industriområdets försörjningssystem och raffinaderiets produktlogistik.

Projektets alternativ

Alternativen i MKB-processen är:

  • VE0: 0-alternativet: NEXBTL-anläggningen byggs inte.
  • VE1: Byggandet av en ny NEXBTL-anläggning på Sköldviks industriområde i Borgå inklusive övriga funktioner som anläggningen kräver: värmebehandlingsenhet, förbehandling av avloppsvatten, ett nytt vätgasverk, hetoljeugn, förrådstankarna samt säkerhetsfackla.

MKB-programmet

 

Publicerad 24.4.2020 kl. 9.44, uppdaterad 22.6.2020 kl. 9.54