Gå till innehållet

Byggandet av en NEXBTL-anläggning i Sköldvik i Borgå

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

I projektet planeras byggandet av en NEXBTL-anläggning för framställning av förnybara bränslen på det nuvarande industriområdet i Sköldvik i Borgå. Projektet omfattar bland annat NEXBTL-anläggningen, ett nytt vätgasverk, förbehandling av avloppsvatten, förrådstankarna och en säkerhetsfackla.

Råvaror till anläggningen är bland annat animaliska och vegetabiliska fetter samt olika slags sidoströmmar. Som råvara använder anläggningen insatsämnen som beskrivs i Borgåraffinaderiets miljötillstånd och som levereras till området med i huvudsak fartyg. Anläggningens produkter är bland annat förnybar propan, förnybar industribensin (nafta), förnybar flygfotogen och diesel. Den planerade NEXBTL-anläggningen ansluts till industriområdets försörjningssystem och raffinaderiets produktlogistik.

Projektets alternativ

Alternativen i MKB-processen är:

  • VE0: 0-alternativet: NEXBTL-anläggningen byggs inte.
  • VE1: Byggandet av en ny NEXBTL-anläggning på Sköldviks industriområde i Borgå inklusive övriga funktioner som anläggningen kräver: värmebehandlingsenhet, förbehandling av avloppsvatten, ett nytt vätgasverk, hetoljeugn, förrådstankarna samt säkerhetsfackla.

MKB-programmet

MKB-bedömningsprogrammet och kungörelsen är framlagda till påseende 27.4. - 26.5.2020 på följande platser:

  • NTM-centralen i Nyland, Semaforbron 12 B, 5 vån., Östra-Böle, Helsingfors (papperversion)
  • www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kuulutukset (välj område -> Nyland)
  • www.miljo.fi/produktionavfornybardieselNesteMKB

Presentationen av projektet

Presentationen av projektet ordnas som online-möte 14 maj 2020 från kl. 17.00. Under mötet presenteras projektet och MKB-programmet. Mötet är öppet för alla och det finns möjlighet att ställa frågor. Deltagande kräver inte separat anmälan eller registrering.

Ytterligare information och anvisningar för att delta i mötet finns tillgängligt sju dygn före mötet på kilpilahti.fi .

Framförande av åsikt

Alla människor som är intresserad av saken kan framföra sina åsikter om miljökonsekvensprogrammet skriftligen senast den 26.5.2020. Hänvisning: UUDELY/4609/2020.

  • Besöksadress: Semaforbron 12 B, 5 vån, Östra Böle, Helsingfors
  • Postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Registraturen, PB 36, 00521 Helsingfors
  • E-postadress: registratur.nyland(at)ntm-centralen.fi
Publicerad 24.4.2020 kl. 9.44, uppdaterad 27.4.2020 kl. 15.05