Purmo vindkraftspark, Pedersöre

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

ABO Wind Ab planerar en vindkraftspark i Purmoområdet i Pedersöre kommun. I projektområdet planeras byggande av högst 44 nya vindkraftverk. De planerade vindkraftverken har en höjd på högst 300 meter. De planerade vindkraftverken har en enhetseffekt på under 10 MW, vilket innebär att den totala effekten skulle vara uppskattningsvis under 440 MW. Purmo vindkraftspark omfattar en yta på cirka 5 100 hektar. Enligt planen kommer den el som produceras i vindkraftsparken att överföras till det riksomfattande nätet via en kraftledning på 400 kV.

Projektområdet ligger i Pedersöre kommuns sydvästra del. Tätorterna Lillby och Purmo ligger på den västra sidan av projektområdet på cirka 2 kilometers avstånd. Bennäs tätort ligger på den norra sidan av projektområdet på cirka 8 kilometers avstånd och områdets västra gräns gränsar delvis till Nykarleby stads gräns. Projektområdets areal är cirka 5 100 hektar. Parkens externa elöverföringsrutt ligger i området av Pedersöre och Nykarleby.

Projektalternativ

 • Alternativ 0 (ALT0): Nya vindkraftverk byggs inte. Motsvarande elmängd produceras med andra metoder.
 • Alternativ 1 (ALT1): I projektområdet byggs sammanlagt högst 44 nya vindkraftverk med en enhetseffekt på mindre än 10 MW. Vindkraftverkens totala höjd är högst 300 meter.
 • Alternativ 2 (ALT2): I projektområdet byggs sammanlagt högst 44 nya vindkraftverk med en enhetseffekt på mindre än 10 MW. Vindkraftverkens totala höjd är högst 250 meter.

Elöverförningsalternativ som bedöms

 • Alternativ 1 (ALT1): En 22,4 kilometer lång kraftledning på 400 kV från projektområdet till Jussila elstation.
 • Alternativ 2 (ALT2): En 22,9 kilometer lång kraftledning på 400 kV från projektområdet till Jussila elstation.
 • Alternativ 3 (ALT3): En 23,4 kilometer lång kraftledning på 400 kV från projektområdet till Jussila elstation.

I alla alternativ behövs dessutom en 7,1 kilometer lång samlingsledning på 400 kV i den västra kanten av projektområdet.

Bedömningsprogram

Papperversionen av MKB-programmet kan läsas 2.6.-30.7.2021:

 • Pedersöre kommun, Skrufvilagatan 2, Bennäs
 • Pedersöre tekniska byrå, Öjavägen 74, Bennäs
 • Pedersöre huvudbibliotek, Mjölvägen 1, Bennäs
 • Nykarleby stadshus, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby
 • Nykarleby stadsbibliotek, Topeliusesplanaden 10, Nykarleby
 • Kauhava stadshus, Kauppatie 109, Kauhava och
 • Kauhava huvudbibliotek, Kauppatie 88, Kauhava.

Evenemang för allmänheten

Ett öppet evenemang för allmänheten om bedömningsprogrammet och den samtidigt anhängiga planen för deltagande och bedömning i anslutning till generalplanen för vindkraftsparken ordnas elektroniskt 15.6.2021 kl. 18.00.

 

Framförande av åsikt

Skriftliga åsikter och utlåtanden om bedömningsprogrammet kan framföras senast 30.7.2021 till adress: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi eller NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 77, 67101 Karleby. I åsikterna och utlåtandena ombeds att man hänvisar till diarienummer EPOELY/596/2021.

Publicerad 06-05-2021 kl. 11.06, uppdaterad 31-08-2021 kl. 10.59