Trafikledsverkets Helsingfors-Åbo snabb tågförbindelse

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

I projektet för en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo ingår en ny dubbelspårig bana mellan Esbo och Salo (längd 95 kilometer) och byggandet av dubbelspår längs med den nuvarande banan mellan Salo och Kuppis (längd 55 kilometer). I projektet ingår även linjerätningar i Hajala, Kriivari, Toikkala och Pikis mellan Salo och Kuppis samt förbättringsåtgärder på bangården i Åbo. Miljökonsekvensbedömningen grundar sig på den bantekniska planeringen på sträckan Salo – Kuppis, på den snart färdiga översiktsplanen för direktbanan Esbo – Salo och på den bantekniska planeringen för bangårdarna i Åbo på sträckan Kuppis – Åbo.

Målet för den snabba tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo är att förkorta resetiden mellan städerna och utvidga deras pendlings- och arbetsmarknadsområden. Direktbanan Esbo – Salo förkortar den nuvarande Helsingfors – Åbo banan med 26 kilometer och försnabbar restiden med cirka en halv timme. Målet för planeringen av dubbelspåret mellan Salo – Kuppis är att förbättra bankapaciteten på avsnittet, göra trafiken snabbare och punktligare och att minska antalet driftsstörningar. De planerade linjerätningarna (alternativ B) förkortar avståndet med fyra kilometer.

Projektets alternativ

Miljökonsekvensbedömningen för projekthelheten genomförs som en enhetlig bedömning av avsnittet Helsingfors–Åbo. Utgångspunkten för bedömningen är att banhelheten mellan Helsingfors och Esbo är färdig och att Esbo stadsbana, som väntar på investeringsbeslut, står i full beredskap. Detta innebär att de alternativ som granskas är:

 • ALT A: Snabb dubbelspårig tågförbindelse på avsnittet Esbo–Åbo
 • ALT B: Snabb dubbelspårig tågförbindelse på avsnittet Esbo–Åbo samt linjerätningar av banan på avsnittet Salo–Åbo
 • Jämförelsealternativet 0+: Kustbanan inklusive förbättringsåtgärder.

MKB-programmet

MKB-beskrivningen

Komplettering av den miljökonsekvensbeskrivningen

NTM-centralen i Nyland har den 11.2.2021 bett Trafikledsverket att komplettera miljökonsekvensbeskrivninen.

Tillkännagivande: Begäran till Trafikledsverket om komplettering av miljökonsekvensbeskrivningen för den snabba tågförbindelsen Helsingfors-Åbo (Nyland, Egentliga Finland)

I anslutning till förfarandet vid miljökonsekvensbedömning har bedömningar i enlighet med 65 § i naturvårdslagen gjorts för följande områden som ingår i Natura 2000-nätverket.

 • Noux (FI0100040)
 • Kisko ås vattendrag (FI0200083)
 • Kustöviken (FI0200058)

Naturabedömningarna medföljer som bilagor till MKB-beskrivningen.

Kompletterad miljökonsekvensbeskrivningen

Bilagor i MKB-beskrivningen som inte har ersatts med nya:

Kungörelse

Begäran om utlåtande

Den kompletterade MKB-beskrivningen med bilagor, Naturabedömningarna och den tidigare lämnade miljökonsekvensbeskrivningen inklusive dess bilagor som inte har kompletterats samt kungörelsen gällande dem är framlagda och tillgängliga under perioden 3.8.2021–3.10.2021 på följande platser (papperversion):

OBS!  Kompletterade material kommer att finnas tillgängligt runt 10.8.

 • Esbo stad, Köpcentrum Espoontori, Servicepunkt, Kamrersvägen 3, 02770 Esbo
 • Esbo stad, Stadsteknikens kundtjänst, Teknikvägen 15, 02150 Esbo
 • Halikko ämbetsverket, Servicepunkt, Hornintie 2-4, Halikko
 • Helsingfors stad, Stadshuset, Norra esplanaden 11-13, 00170 Helsingfors
 • Helsingfors stadsbibliotek, Böle bibliotek, Klockbron 9, 00520 Helsingfors
 • Ingå kommun, Biblioteket, Strandvägen 2, 10210 Ingå
 • Kyrkslätts kommun, Kommunhuset, Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt
 • Lojo stadhus Monkola, Karstuvägen 4, 08100 Lojo
 • Lundo kommun, Kommunhuset, Servicepunkt, Kirkkotie 13, 21420 Lieto
 • Pemar stad, Servicepunkt, Vistantie 18, 21530 Paimio
 • Pikis Servicepunkt, Hadvalantie 9, 21500 Piikkiö
 • Raseborgs stad, Info, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs
 • Salo stad, Infopunkt, Tehdaskatu 2, 24100 Salo
 • Sjundeå bad, Kommunhusets servise, Lepopirttivägen 80, 02580 Sjundeå
 • S:t Karins stad, Servicepunkt Fiskari, Lautakunnankatu 1, 20780 Kaarina
 • Suomusjärvi biblioteket, Kitulantie 1, 25410 Suomusjärvi
 • Vichtis kommun, kommunbyrå, Asemantie 30, 03100 Nummela
 • Åbo stad, Koncernförvaltningens registratorskontor, Puolalagatan 5, 20100 Åbo
 • Böle ämbetsverk, Yhteisaula, Semaforbron 12 A, 2. vån, 00520 Helsingfors
 • NTM-centralen i Egentliga Finland, Åbo avdelningen, Självständighetsplan 2, 20800 Åbo

Presentationen av den kompletterade miljökonsekvensbeskrivningen

Ett evenemang för att presentera det kompletterade MKB-underlaget ordnas som ett webbinarium 2.9.2021 kl. 17–19. En länk till webbinariet samt presentationsmaterialet läggs fram på Trafikledsverkets webbsida senast på webbinariedagen på adressen Vayla.fi  (www.vayla.fi/helsinki-turku-nopea-ratayhteys/yva).

Framförande av utlåtanden och åsikter

Det är möjligt att lämna åsikter och utlåtanden om den kompletterade MKB-beskrivningen. Dessutom kan de som förvaltar Natura 2000-skyddsområden ge utlåtanden om Naturabedömningarna i anslutning till hörandet som gäller kompletteringen av MKB-beskrivningen i enlighet med 65 § 2 mom. i naturvårdslagen.

De skriftliga utlåtandena och åsikterna ska lämnas till NTM-centralen i Nyland senast 3.10.2021. Anteckna UUDELY/13887/2018 som hänvisning. Om det är fråga om ett utlåtande av en instans som förvaltar ett Natura-område, vänligen ange detta i utlåtandets rubrik. I den motiverade slutsatsen beaktar kontaktmyndigheten också de åsikter och utlåtanden som lämnats in i anslutning till den tidigare kungörelsen.

Den motiverade slutsatsen som NTM-centralen i Nyland ger om MKB-beskrivningen, de inlämnade åsikterna och utlåtandena om MKB-beskrivningen och om dess komplettering samt utlåtandena om Naturabedömningarna publiceras efter att den motiverade slutsatsen utfärdats på miljöförvaltningens webbplats miljo.fi (www.miljo.fi/helsingforsabotagforbindelseMKB ).

Kontaktuppgifter av NTM-centralen i Nyland

 • Besöksadress: Semaforbron 12 A, 2 vån, Östra Böle, Helsingfors
 • Postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Registraturen, PB 36, 00521 Helsingfors
 • E-postadress: registratur.nyland(at)ntm-centralen.fi

 

 

Publicerad 02-08-2021 kl. 22.52, uppdaterad 06-08-2021 kl. 10.31