Vanda Energi Ab:s produktion av syntetisk metan, Vanda

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Vanda Energi planerar att bygga en anläggning för produktion av syntetisk metan. I anläggningen produceras koldioxidneutral syntetisk metan för användning i tung vägtrafik och toppvärmeverk samt värme till fjärrvärmenätet från processen. Syntetisk metan produceras genom att utnyttja råvaror som uppstår vid avfalls­förbränningsanläggningen: vatten och koldioxid. Anläggningen producerar metan med en effekt av 15 MW och årsproduktionen bedöms vara cirka 120 GWh.

Anläggningens planerade lokalisering är på Vanda Energis avfallsförbrännings­anläggnings område i Långmosseberget, Vanda. Projektområdet ligger i Lång­mossebergen i den sydöstra delen av Vanda stad, nära korsningen mellan Ring III och Borgåleden samt nära gränsen till Helsingfors. Storleken på projektområdet är cirka 3 hektar.

Alternativen i MKB-processen är:

  • VE0: det vill säga 0-alternativet: Projektet genomförs inte.
  • VE1: En anläggning för produktion av syntetisk metan byggs på avfallskraft­verksområdet i Långmosseberget i Vanda.

MKB-programmet

MKB-beskrivningen

 

Publicerad 01-08-2022 kl. 7.04, uppdaterad 25-11-2022 kl. 13.33