Vasa stads och Korsholms kommuns ackumulatorfabriksprojekt, Vasa och Korsholm

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

I projektet undersöks möjligheten att förlägga helheten av ackumulatorfabriker som tillverkar litiumbatterier till Vasaregionen. Granskningen omfattar två produktionsfabriker, av vilka den ena ligger på Vasas sida och den andra på Korsholms sida av samma industriområde. Beroende på vilket alternativ som genomförs producerar fabrikerna varje år sammanlagt 300 000–800 000 batterier, som till energikapaciteten motsvarar 50–100 GWh elenergi lagrad i batterierna. Planeringsområdet ligger i närheten av riksväg 3, ca 12 km från Vasa centrum mot sydost och avgränsat av Vasa flygfält och järnvägsförbindelsen.

Projektalternativ

Utöver det s.k. nollalternativet granskas dessutom tre egentliga genomföringsalternativ.

  • Alternativ 0: Projektet genomförs inte.
  • Alternativ 1: Omfattande verksamhet (maximal kapacitet), som omfattar en ackumulatorfabrik i Vasa (kapacitet 70 GWh) och en ackumulatorfabrik i Korsholm (30 GWh). Tillsammans är ackumulatorfabrikernas kapacitet således 100 GWh. Fabrikerna är så självförsörjande som möjligt i fråga om förbehandlingen av kemikalier, dvs. på ackumulatorfabriksområdet tillverkas katodmaterial av litium och blandas elektrolyt.
  • Alternativ 2: 70 GWh:s ackumulatorfabrik i Vasa och 30 GWh:s ackumulatorabrik i Korsholm (sammanlagt 100 GWh, dvs. maximal kapacitet). I alternativet är förbehandlingen av kemikalier så långt som möjligt externaliserad.
  • Alternativ 3: 35 GWh:s ackumulatorabrik i Vasa och 15 GWh:s ackumulatorfabrik i Korsholm. De två fabrikernas totala kapacitet är således 50 GWh. I alternativet är förbehandlingen av kemikalier så långt som möjligt externaliserad.

Bedömningsprogram

Bedömningsprogrammet är framlagt till påseende 10.1-8.2.2018:

  • Vasa stads officiella anslagstavla på medborgarinfo, adress Biblioteksgatan 13
  • Korsholms kommuns officiella anslagstavla, adress Centrumvägen 4.

Evenemang för allmänheten

Ett evenemang för allmänheten ordnas om bedömningsprogrammet och planläggningen av området 11.1.2018 kl. 15-18. i Futura I i Runsor, Företagarevägen 17, Vasa. Det ordnas öppet hus kl. 15-18 då man kan bekanta sig med materialet och projektets informations- och diskussionsmöte inklusive korta anföranden inleds kl. 18.

Framförande av åsikt

Alla som är intresserade av ärendet kan framföra sin åsikt om bedömningsprogrammet. Skriftliga ställningstaganden skickas senast 8.2.2018 till: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 Vasa eller per e-post till: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi.  

Publicerad 02-01-2018 kl. 10.09, uppdaterad 11-09-2019 kl. 11.06