Publikationer av Finlands miljöförvaltning

Miljöförvaltningens organisationer publicerar olika slags rapporter, studier, utredningar, broschyrer, handböcker, sammandrag och sakkunnigbetänkanden.

Miljöministeriet

Miljöministeriets elektroniska publikationer finns i statsrådets gemensamma publikationsarkiv Valto och i publikationsarkivet HELDA, som upprätthålls av Helsingfors universitet. De publikationer som getts ut efter den 1 mars 2016 finns endast i Valto. På ministeriets webbplats hittar du i fortsättningen ett urval elektroniska broschyrer, faktablad, fristående publikationer och vissa provartiklar ur tidskriften Ympäristö.

Finlands miljöcentral SYKE

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)

ARA samlar och producerar publikationer, statistik, utredningar och översikter som anknyter till teman omkring boende och bostadsmarknaden. Dessa temana är också framme i ARAs kundtidningen ARA-viesti.

Närings-, trafik- och miljöcentraler (NTM-central)

Regionförvaltningsverket

Publicerad 25-05-2022 kl. 9.29, uppdaterad 25-05-2022 kl. 9.29