Verksamhet av försöksnatur

Om verksamhet av försöksnatur görs anmälan, senast 30 dygn innan verksamheten av försöksnatur inleds, till den tillståndsmyndighet som är behörig att besluta om miljötillstånd som gäller sådan verksamhet (den kommunala miljövårdsmyndigheten eller regionförvaltningsverket). Verksamhet av försöksnatur kan till exempel hänföra sig till förberedelser för en miljöinvestering eller test av någon teknisk tillämpning.

Försöksverksamhet kan således vara till exempel att byta bränsle, testa nya ersättande kemikalier eller utnyttja avfall som råmaterial (miljöskyddslagen 31 och 119 §).

Anmälan kan göras på en blankett som kan hämtas på länken nedan eller fritt formulerat enligt bestämmelserna i miljöskyddslagen (527/2014) och miljöskyddsförordningen (713/2014) om anmälan om verksamhet av försöksnatur.

Anmälningsblankett och anvisningar

Publicerad 14-08-2013 kl. 15.39, uppdaterad 30-08-2019 kl. 10.16