Ansökan till producentregistret

Ett företag kan ta hand om sina skyldigheter avseende producentansvaret antingen genom att ansluta sig till en producentsammanslutning eller genom att lämna in en ansökan till producentregistret vid NTM-centralen i Birkaland. NTM-centralen i Birkaland är tillsynsmyndighet för producentansvaret i hela Finland med undantag för Åland. Om företaget ansluter sig till en producentsammanslutning behöver det inte lämna in en ansökan till NTM-centralen. Då sköter producentsammanslutningen de producentansvarsskyldigheter som föreskrivs i lagstiftningen för företagets räkning.

Om företaget lämnar in ansökan till producentregistret ska det på egen bekostnad ordna insamling, återvinning och övrig avfallshantering för de produkter som företaget importerar eller tillverkar. Ansökningsblanketten ska innehålla uppgifter om företaget och de produkter som omfattas av producentansvaret samt en utredning om hur produkternas avfallshantering har ordnats.

Avgifter

En avgift (Statsrådets förordning 1272/2020) tas ut för behandlingen av anmälningar och anteckningar.

Blanketter och anvisningar

Producenter och producentsammanslutningar

Producentansvarsområde Producenter
Ackumulatorer och batterier

Blanketten (word) (pdf)
Anvisningar (pdf)

Däck

_

Elektriska och elektroniska produkter

Blanketten (word) (pdf)
Anvisningar (pdf)

Förpackningar

_

Returpapper

_

Skrotfordon

_

 

Producentsammanslutningarnas mottagningsnät

Uppgifter om producentsammanslutningarnas mottagningsnät Mottagningsställen (excel, på finska)

 

Publicerad 14-03-2014 kl. 10.58, uppdaterad 13-01-2021 kl. 14.59