Kaktusar och CITES

Kaktusarna (Cactaceae) är mycket populära bland annat som prydnadsväxter, och detta har lett till att många vilda kaktuspopulationer har äventyrats på grund av för storskaligt insamlande. Av denna orsak omfattas alla kaktusarter av CITES-konventionen, som reglerar den internationella handeln av hotade växt- och djurarter, och därmed också av EU:s CITES-förordningar. Arter som tillhör släktena Pereskia, Pereskiopsis ja Quiabentia samt vissa artificiellt förökade hybrider och sorter utgör dock ett undantag från de här bestämmelserna.

Lista över kaktusarter för vilka det krävs tillstånd

De kaktusarter som omfattas av EU-lagstiftningen räknas upp i kommissionens förordning med artbilagor enligt det vetenskapliga namnet.

För handel, import och export av kaktusarter, delar av dessa och produkter som har tillverkats av dessa, som är upptagna i EU:s CITES-förordningar gäller samma bestämmelser (nedan dock några undantag som gäller för kaktusar som ingår i bilaga B) som för alla växtarter som ingår i CITES-konventionen. Vi rekommenderar att du till en början läser sidan Växter och CITES och först efter det bekantar dig med tilläggsuppgifterna om kaktusar nedan.

Kaktusar (bl.a. delar ar växter) för vilka det inte krävs tillstånd

Följande delar av kaktusar som ingår i bilaga B omfattas inte av CITES-bestämmelserna:

  1. frön (undantaget avser inte frön av Cactaceae spp., som exporteras från Mexiko, som kräver CITES-tillstånd) och pollen;
  2. plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande medium, transporterade i sterila behållare;
  3. snittblommor från artificiellt förökade växter;
  4. frukter och delar och produkter av dessa från naturaliserade eller artificiellt förökade växter; och
  5. stammar, blommor samt delar och produkter av naturaliserade eller artificiellt förökade växter av släktena Opuntia (undersläktet Opuntia) och Selenicereus.

Artificiellt förökade exemplar av nedanstående hybrider och/eller sorter omfattas inte av förordningens bestämmelser:

  1. Hatiora x graeseri, Schlumbergera x buckleyi, Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata, Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata, Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata, Schlumbergera truncata (sorter)
  2. Cactaceae spp. färgmutanter som saknar klorofyll, ympade på följande växter: Harrisia ’Jusbertii’, Hylocereus trigonus eller Hylocereus undatus
  3. Opuntia microdasys (sorter).

Ovan nämnda exemplar kan sålunda fritt importers och exporteras över EU:s yttre gränser och den EU-interna handeln med dem är inte begränsad.

Utan några som helst tillstånd kan man ta in högst tre regnrör tillverkade av kaktusväxter (Cactaceae spp.) per person i sitt personliga resgods.

Mera information

Harry Helmisaari, Marja Pylvänäinen och Stella From, e-post: cites@syke.fi, tfn 0295 251 000 (växeln).

Publicerad 29-06-2013 kl. 13.23, uppdaterad 26-01-2022 kl. 12.17