Anvisningar för export och import av avfall

Finlands miljöcentral är den behöriga myndigheten när det gäller transport av avfall från Finland, till Finland och via Finland. Den som exporterar avfall har skyldighet att ta reda på om det behövs ett tillstånd för avfallstransporten. Finlands miljöcentral hjälper och handleder aktörer i valet av lagenliga avfallstransportförfaranden. I dessa anvisningar finns information om planering av transport av avfall.
Publicerad 09-09-2013 kl. 13.06, uppdaterad 08-02-2021 kl. 15.48