Statistik gällande miljötillstånd

2017

 

En årlig sammanfattning görs upp om miljötillståndsbeslut som har beviljats av statens miljötillståndsmyndigheter. Av dem framgår bl.a. antalet tillstånd branschvis och typvis samt behandlingstiderna myndighetsvis och branschvis. Likaså framgår hur mycket man tagit del i förfarandet och besvärat sig.

Rapporterna får man från de nedanstående länkarna, men tyvärr endast på finska.

 

2018-2019

2016-2017

2014-2015

2012-2013

2010-2011

2008-2009

2007

2006

2005


Mera information:

Mikko Attila, Finlands miljöcentral (SYKE), tfn 0295 251 077, fornamn.efternamn@syke.fi

Publicerad 22-05-2013 kl. 15.42, uppdaterad 22-12-2020 kl. 13.14