Vem beviljar miljötillstånd?

Miljötillstånd beviljas av regionförvaltningsverket och den kommunala miljövårdsmyndigheten.

I miljöskyddslagen (MSL) och miljöskyddsförordningen (MSF) bestäms vilken myndighet det är som beviljar tillstånd för respektive projekt. Alla dessa myndigheter ger råd om det är oklart vart ansökan skall lämnas in.

Enligt miljöskyddslagen skall den som utarbetar ansökan ha tillräcklig sakkunskap. Man kan även använda en utomstående sakkunnig till utarbetandet av ansökan.

Om det behövs tillstånd enligt både vattenlagen och miljöskyddslagen är det regionförvaltningsverket som beviljar tillstånd.

(MSL 34 §, 39 §, MSF 1-2 §)

Behöriga tillståndsmyndigheter

Regionförvaltningsverket Den kommunala miljövårdsmyndigheten
De mest betydande och regionalt betydande miljötillstånden (MSF 1 §) Övriga miljötillstånd (MSF 2 §)
Verksamhet för vilken det behövs tillstånd enligt både vattenlagen och MSL (MSL 34 §)  

 

Publicerad 22-05-2013 kl. 15.40, uppdaterad 02-02-2021 kl. 14.49