Behandlingsavgift för tillstånd enligt vattenlagen

Regionförvaltningsverket (RFV) tar ut avgift för handläggning av tillståndsärenden. Avgiften uppbärs av tillståndssökanden. Avgiften är lika stor för positivt och negativt beslut.

Avgift uppbärs inte av dem som avgett utlåtande, anmärkning eller framfört åsikter. Avgift uppbärs i allmänhet heller inte för handläggning av behandling av förvaltningstvångs- eller ersättningsärende som anhängiggjorts av sakägare som orsakas olägenhet.

Publicerad 25-01-2019 kl. 12.45, uppdaterad 17-10-2019 kl. 15.09