Avgifter för handläggning av undantagstillstånd

Undantagstillstånden är avgiftsbelagda, och avgifterna baserar sig på de handläggningsavgifter som bestäms i en förordning av statsrådet (1372/2018) och som årligen ses över.

Undantag och tillstånd som beviljas för forskning som främjar naturvården är avgiftsfria. För en annullerad ansökan eller en ansökan som inte har kompletterats tas det ut en sådan andel av avgiften som motsvarar den arbetsinsats som gjorts. Avgiften för bifallsbeslut och avslagsbeslut är lika stor. Avgiftstabellen finnes som bilaga till förordningen i Finlex

Publicerad 21-07-2020 kl. 14.46, uppdaterad 08-07-2022 kl. 11.20
Utgivare: