Tillstånd till innehav, transport och kommersiell användning av växter, som nämns i habitatdirektivets bilaga IV

Man behöver ett tillstånd från närings-, trafik-, och miljöcentralen för att inneha, transportera, sälja, byta, saluföra och byteshandla med de växtarter, som nämns i bilaga IV i habitatdirektivet. Tillståndet kan beviljas endast enligt de strikt definierade grunder som anges i artikel 16 (1) i habitatdirektivet.

Behandlingen av undantagstillstånd till innehav, transport, försäljning, byte, saluföring av och byteshandel med de växtarter, som nämns i habitatdirektivets bilaga IV är centraliserad till NTM-centralen i egentliga Finland. Fritt formulerad ansökan lämnas in till registraturen vid NTM-centralen i Egentliga Finland.

Om det är fråga om import eller export, försäljning eller byteshandel o.s.v., behöver man erhålla ett skilt tillstånd för detta.

Publicerad 27-03-2018 kl. 12.57, uppdaterad 27-03-2018 kl. 12.56
Utgivare: