Boende

Avsnittet Boende tar upp olika typer av boende och deras särdrag. Det innehåller också information om vilket slags stöd för boende som finns och en egen sida om boende för specialgrupper.

Asuminen_kerrostalot_JUlvinen.jpg
Janne Ulvinen, YHA Kuvapankki

 

Pressmeddelande och nyheter RSS

Genom renovering av ARA-bostadsbeståndet kan äldre erbjudas ett gott boende

14.3.2019
Miljöministeriet har publicerat en utredning om renovering av ARA-bostäder så att de tillgänglighetsanpassas och lämpar sig för äldres boende. I utredningen granskas renoveringen av bostäder i synnerhet med tanke på kommuner vars befolkning minskar, men samma lösningar kan tillämpas i alla hyreshussamfund. Genom att bygga om bostäder så att de tillgänglighetsanpassas kan ARA-bostäder i fortsättningen i större utsträckning erbjudas äldre personer.
Allt miljöministeriets aktuellt
Allt ARAs aktuellt
Publicerad 16.9.2013 kl. 15.56, uppdaterad 10.6.2019 kl. 17.42
Ämne: