Boende

Avsnittet Boende tar upp olika typer av boende och deras särdrag. Det innehåller också information om vilket slags stöd för boende som finns och en egen sida om boende för specialgrupper.

 

Pressmeddelande och nyheter

img

I Finland är trafikens positiva hälsoeffekter större än de negativa

22-04-2021
De negativa folkhälsoeffekterna av buller, luftföroreningar och olyckor som orsakas av inrikestrafik är mindre i hela Finland och i de största städerna än de positiva som hänger ihop med den fysiska aktiviteten i samband med gång och cykel.
Allt miljöministeriets aktuellt
Allt ARAs aktuellt
Publicerad 16-09-2013 kl. 15.56, uppdaterad 17-06-2021 kl. 14.50
Ämne: