Boende

Avsnittet Boende tar upp olika typer av boende och deras särdrag. Det innehåller också information om vilket slags stöd för boende som finns och en egen sida om boende för specialgrupper.

 

Pressmeddelande och nyheter RSS

Nytt understöd för äldreanpassning av ARA-bostäder – ett utkast till förordning sänds på remiss

6.11.2019
Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till en förordning som innehåller bestämmelser om understöd för reparation av statligt stödda ARA-bostäder så att bostäderna anpassas för äldre. Understödet gäller bostäder i områden där befolkningen minskar. Åren 2020–2022 kan understöd beviljas till ett belopp av sammanlagt 25 miljoner euro, varav 5 miljoner euro kan beviljas år 2020.
Allt miljöministeriets aktuellt
Allt ARAs aktuellt
Publicerad 16.9.2013 kl. 15.56, uppdaterad 18.6.2019 kl. 15.13
Ämne: