Boende produktkort 1.1.2014

Aravalån

Nya aravalån beviljas inte mer. De har ersatts med räntestödslån.

Hyresbostäder
AL9.pdf
1.9.2004
Hyreshuslån - aravalån för nybyggnad (pdf 34kb)
AL10.pdf
1.9.2004
Lån för anskaffning av hyreshus - aravalån för köp av ett gammalt hyreshus (pdf 34kb)
AL11.pdf 1.9.2004 Hyresbostadslån -  aravalån för köp av ny bostad (pdf 34kb)
AL12.pdf
1.9.2004
Lån för anskaffning av hyresbostad - aravalån för köp av gammal bostad (pdf 34kb)
Bostadsrättshus
AL15.pdf
1.10.2003
Lån för bostadsrättshus - aravalån för nybyggnad (hyreshuslån) (pdf 34kb)
AL16.pdf
1.10.2003
Lån för anskaffning av bostadsrättshus - aravalån för köp av ett gammalt hyreshus (lån för anskaffning av hyreshus) (pdf 11kb)

Räntestöd

Hyresbostäder
KT1.pdf
1.4.2007
Räntestödslån för byggande av hyresbostäder 1.1.2002 (pdf 35kb)
KT2.pdf
1.4.2007
Räntestödslån för förvärv av hyresbostäder (pdf 68kb)
KT2a.pdf
1.4.2007
Räntestödslån för förvärv av hyreshus (pdf 74kb)
KT3.pdf
1.1.2009
Räntestödslån  för  ombyggnad av  hyresbostäder  (pdf 100kb)
KT4.pdf
1.4.2009
Räntestöd enligt en mellan modell 2009-2010 (pdf152kb)
Ägarbostäder
KT7.pdf
1.1.2009
Räntestödslån för egnahem - nybyggnad (pdf 121kb)
KT11a.pdf 1.6.2005 Behövsprövning vid beviljande av räntestöd till ägarbostäder (pdf 30kb)
Bostadsrättshus
KT12.pdf
1.1.2007
Byggnadslån för bostadsrättshus (pdf 70kb)
KT13.pdf
1.1.2007
Anskaffningslån för bostadsrättshus (pdf 70kb)
KT14.pdf
1.1.2009
Ombyggnadslån för bostadsrättshus (pdf 99kb)
Bostadsaktiebolagshus
KT16.pdf
1.1.2009
Lån för ombyggnad av bostadsaktiebolagshus - räntestödslån för ombyggnad (pdf 117kb)
Delägarbostäder
KT17pdf
1.1.2007
Räntestödslån  för byggande  av  delägarbostäder  (pdf 50kb)

Allmännyttigheten

YLE.pdf
1.9.2004
Allmännyttiga bostadssamfund (pdf 12kb)

Understöd för specialgrupper

ERA.pdf
1.7.2010
Understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov (pdf 156 kb)

Reparationsunderstöd

KA1.pdf
1.2.2015
Reparationsunderstöd för åldringar och  handikappade (pdf 101 kb)
KA2.pdf
1.2.2015
Reparationsunderstöd för installation av hiss och avlägsnande av rörelsehinder (pdf 101 kb)
KA5.pdf
1.2.2015
Reparationsunderstöd för främjande av planmässig reparationsverksamhet (pdf 101 kb)
Energiunderstöd
KA11.pdf
1.2.2015
Behovsprövade energiunderstöd för småhus

Understöd

KTA.pdf
1.1.2010
Understöd för byggande av kommunalteknik i nya bostadsområden (pdf 110kb)

Stögåtgärder vid ekonomiska svårigheter

ATV.pdf
1.1.2009
Understöd för sanering av ekonomin i hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund (pdf 74kb)
LMM.pdf
1.1.2003
Tidsbegränsad  ändring  av  aravalånevillkoren
(pdf 11kb)
ADI.pdf
1.2.2006
Rivningsackord och rivningsbidrag  (pdf 163 kb)

BSP

BSP.pdf
31.8.2021
BSP-systemet för unga som köper sin första bostad (pdf 137kb)

Statborgen

TA1.pdf
1.7.2009
Statsborgen för ägarbostadslån (pdf 129kb)
TA2.pdf
1.1.2009
Statsborgen för byggande av hyresbostöder (pdf 126kb)
TA3.pdf
1.1.2009
Statsborden för återbetalning av aravalån (pdf 165kb)

Begränsningar

AOL.pdf
1.3.2005
Inlösen av aravahyresbostad (pdf 28kb)
KTOL.pdf 1.12.2009 Inlösen av räntestödshyresbostad (pdf 101kb)
ALR.pdf   1.4.2007 Överlåtelsebegränsningar för aravahyresbostäder
(De ursprungliga begränsningarna) (pdf 35kb)
AKR.pdf   1.9.2004 Begränsningar för användningen av aravahyreshus
(De ursprungliga begränsningarna) (pdf 12kb)
AKL.pdf 1.4.2007 Begränsningar i användningen och överlåtelsen av aravahyresbostäder under tio år (Fortsatta begränsningar) (pdf 34kb)
ASV.pdf
1.4.2008
Val av boende till hyres- och delägarbostäder (pdf 53kb)

 

Publicerad 04-08-2016 kl. 11.37, uppdaterad 17-09-2021 kl. 11.14
Utgivare: