Brev till kommunerna

Miljöministeriets bostads- och byggnadsavdelning publicerar som brev till kommunerna sådana statsrådets beslut, som inte publiceras i Finlands författningssamlig, miljöministeriets beslut och bostads- och byggnadsavdelningens föreskrifter, anvisningar och rekommendationer

1.1.2014 gällande brev till kommunerna

Ändring av års 2014 dispositionsplan för fullmakterna
att godkänna räntestödslån och borgenslån för bostäder
(pdf)

Brev till kommunerna 2014, pdf
2014 års dispositionsplan för fullmakterna att godkänna
räntestödslån och borgenslån för bostäder

Brev till kommunerna 2013 (pdf)
2013 års dispositionsplan för fullmakterna att godkänna 
räntestödslån och borgenslån  för bostäder

Brev till kommunerna 1/2011 (pdf)
2011 års dispositionsplan för fullmakterna att godkänna 
räntestödslån för bostäder

Brev till kommunerna 2/2008 (pdf)
Miljöministeriets anvisningar om byggnads, tomt- och ombyggnadskostnader för egnehemshus

Brev till kommunerna 2/2005 (pdf)
Beaktande av förmögenhet då ägarbostadslån godkänns som räntestödslån

Brev till kommunerna 4/1996 (pdf)
Andstånd med betalningen av amorteringar och räntor gamla personliga bostadslån

Brev till kommunerna 3/1995 (pdf)
Miljöministeriets rekommendationer gällande bestämningen av aravahyror

Brev till kommunerna 9/1994 (pdf)
Miljöministeriets beslut om ränta på det egna kapitalet för en aravahyresbostad

Publicerad 10-07-2013 kl. 12.47, uppdaterad 26-08-2014 kl. 7.43
Ämne:
Utgivare: