Byggande

Det här avsnittet innehåller information om de olika skedena i ett byggprojekt och om underhåll och reparation av en fastighet. Olika hustekniska system, avloppsvattenhantering samt eko- och energieffektivitet tas också upp. Informationen har framför allt tagits fram för allmänheten, verksamhetsutövare och myndigheter. Information om lagstiftningen hittar man på miljöministeriets webbplats.

 

Pressmeddelande och nyheter

img

I Finland är trafikens positiva hälsoeffekter större än de negativa

22-04-2021
De negativa folkhälsoeffekterna av buller, luftföroreningar och olyckor som orsakas av inrikestrafik är mindre i hela Finland och i de största städerna än de positiva som hänger ihop med den fysiska aktiviteten i samband med gång och cykel.
Allt SYKEs aktuellt
Allt miljöministeriest aktuellt
Publicerad 09-10-2020 kl. 16.27, uppdaterad 21-10-2020 kl. 8.03
Utgivare: