Energicertifikat

Vad är ett energicertifikat?

Ett energicertifikat är ett verktyg för att jämföra och förbättra byggnaders energiprestanda vid försäljning och uthyrning. Certifikatet ger viktig och tillförlitlig information som är bra att ha till hands när det är dags att fatta köpbeslut – för många av oss det största köp vi någonsin gör. Energicertifikatet innehåller dessutom rekommendationer som utarbetats av professionella i branschen och som hjälper oss att förbättra energieffektiviteten.

rakentaminen_MSommers_energiatodistus.jpg
Markus Sommers/YHA Kuvapankki

I Finland har det från och med år 2008 krävts energicertifikat för alla nya byggnader som uppförts, och från och med år 2009 har det krävts energicertifikat vid försäljning och uthyrning av stora byggnader och nya småhus. Energicertifikat ska också finnas till hands vid försäljning eller uthyrning av äldre småhus, liksom för andra byggnader.

Energicertifikatet ska alltid upprättas av en behörig aktör som är registrerad i ARA:s register över upprättare av certifikat. Från och med den 1 maj 2015 har certifikaten upprättats i ARA:s register över energicertifikat.

Om fastigheten har ringa värde, om hyran är liten eller om objektet inte förevisas offentligt kan energicertifikatet upprättas med hjälp av en färdig blankett genom ett så kallat förenklat förfarande. Energicertifikat behövs inte för bl.a. fritidsbostäder eller små byggnader på högst 50 m².
 

Mer information

Miljöråd Maarit Haakana, miljöministeriet,  tfn. 2095 250 069, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
Lagstiftningsråd Sari Rapinoja,miljöministeriet, tfn. 0295 250 320, fornamn.efternamn@ym.fi
Publicerad 28-10-2013 kl. 13.37, uppdaterad 01-09-2020 kl. 13.23
Utgivare: