Behandling av brunnsvatten

Kvaliteten av brunnsvattnet kan förbättras genom behandling av vattnet. De vanligaste problemen, för vilka det finns behandlingsmetoder som passar för privatpersoner är höga järn-, mangan-, fluorid-, arsen- eller radonhalter i vattnet samt vattnets surhet. Om föroreningen av vattnet beror på att brunnens konstruktion är i dåligt skick bör brunnen först sättas i skick.

Det finns många olika behandlingsmetoder (till exempel luftning, filtering och desinficering) och det lönar sig att noggrant bekanta sig med olika alternativ innan man införskaffar apparaturen. Det första steget är alltid att undersöka brunnsvattnets kvalitet. Analysresultaten visar behovet för behandling av vattnet. De visar också om situationen är så dålig att man måste bygga en ny brunn på annan plats.

Det är sällan möjligt att lösa alla problem med hjälp av en enda apparat. Då man skaffar ett behandlingssystem lönar det sig att be om förslag till behandlingsmetod från åtminstone tre leverantörer för att försäkra sig om att en lämplig metod hittas.

Publicerad 07-01-2014 kl. 16.29, uppdaterad 14-01-2020 kl. 15.37
Ämne: