Energieffektivitet

Byggnadernas energiförbrukning är den största enskilda orsaken till klimatförändringen. Finland har via EU förbundit sig att minska utsläppen av växthusgaser genom att förbättra byggnadernas energieffektivitet och öka användningen av förnybar energi. Detta innebär att energibesparingsåtgärderna måste öka även i befintliga byggnader.

Batteriventil
 

Ur fastighetsägarens synvinkel är energieffektiviteten en faktor som i första hand påverkar boendekostnaderna. Därför ska bostadsaktiebolaget i samband med varje underhållsreparation utreda möjligheten att förbättra energieffektiviteten eller öka användningen av förnybar energi.

Det lönar sig att eliminera allt överflödigt från den dagliga energiförbrukningen genom att kontrollera VVS-systemets inställningar, täta värmeläckage till exempel genom att täta fönstren samt granska energianvändningsvanorna.

Kimmo Rautiainen och Tapio Jalo från Motiva, Timo Husu från Vestigium Oy samt redaktör Sampsa Heilä har deltagit i skrivandet av detta avsnitt.

Publicerad 17-11-2016 kl. 15.41, uppdaterad 17-11-2016 kl. 15.41