Förbättring av energieffektiviteten är en långsiktig process

Reparationer i byggnader genomförs i princip aldrig enbart för att förbättra energieffektiviteten, utan har nästan utan undantag anknytning till något annat reparationsbehov. I samband med en reparation lönar det sig dock att också förbättra byggnadens inomhusluft och energieffektivitet.

En förbättring av byggnadens skick och energieffektivitet ska inte ses som en enskild åtgärd, utan som en planmässig process, där planeringen, genomförandet, mätningen och bedömningen utförs i enlighet med principerna för kontinuerlig förbättring.

Publicerad 17-11-2016 kl. 16.14, uppdaterad 17-11-2016 kl. 16.12