Reparationsprojekt

Klarinettvägen
© Pentti Hokkanen

Fastighetsunderhåll och -service som utförs regelbundet och i rätt tid förlänger byggnadsdelarnas användningstid och minskar reparationsbehovet. Varje byggnad kräver emellertid också ibland mer omfattande reparationsåtgärder. Att genomföra ett sådant projekt är en kraftansträngning för bostadsaktiebolaget, men det färdigställda projektet är dock en belöning för invånarna. Många besvär och problem kan undvikas om projektet förbereds omsorgsfullt och man tar hjälp av sakkunniga i projektledningen, planeringen och genomförandet.

Ett reparationsprojekt ger också en möjlighet att förbättra beboeligheten och trivseln samt öka kvalitetsnivån, vare sig målet gäller energieffektivitet, tillgänglighet eller inomhusluftens kvalitet. I bästa fall blir reparationsprojekten en del av bostadsaktiebolagets planmässiga underhålls- och reparationsplan eller husets utvecklingsstrategi.

Enhetschef Atte Stambej från Vahanen Oy, DI Mikko Tarri från Julkisivuyhdistys, redaktör Sampsa Heilä, DI Petri Mattila och arkitekt Anneli Lyytikkä har deltagit i skrivandet av detta avsnitt.

Publicerad 16-11-2016 kl. 13.00, uppdaterad 21-11-2016 kl. 9.38