Nyckelkontroll skapar boendetrygghet

Alla ytterdörrar ska utrustas med ändamålsenliga lås. Inte ens det bästa låset hjälper dock om nycklarna förvaras vårdslöst. Man bör aldrig skriva namn, adress eller telefonnummer på nycklarna till bostaden eller nyckelringen.

En god nyckelkontroll inkluderar uppdaterad information om antalet nyckelkopior. Dessutom ska det finnas uppgifter om nycklarnas placering, ytterligare nyckelbeställningar, låsens serieläggningar, hanteringen av universalnycklar och till exempel elektroniska speciallösningar.

Nyckeluppgifterna förvaras i ett register

Arkiveringen och tillverkarens förvaltning av de Abloylås som är vanligast i Finland varar i 25 år efter att låstypen introduceras på marknaden. Därefter överförs låstypen till ett s.k. passivt arkiv, och det är inte längre möjligt att till exempel göra serieändringar eller nya nycklar. Man kan visserligen fortsättningsvis göra kopior av gamla nycklar.

Nya nyckelkontrollsystem och tillhörande register upprätthålls av disponenterna, servicefirmorna och låsföretagen. Tack vare nyckelregistret i de nya systemen är det möjligt för en bostadsköpare att få reda på antalet nyckelkopior, vilket innebär att det inte är nödvändigt att serielägga låsen på nytt.

Om ett tillförlitligt register saknas, lönar det sig att serielägga låsen på nytt. Försäkringsbolagen ger bolagsspecifika rabatter när låsen uppfyller vissa kriterier.

Försvåra inbrott

Målet med låsen är att göra det så svårt som möjligt att bryta sig in. Därför lönar det sig att utrusta ytterdörrarna med ett lås som går i baklås. Ett lås som går i baklås kan inte öppnas med de metoder inbrottstjuvar oftast använder. På grund av brandsäkerheten ska låset kunna öppnas utan nyckel.

Det effektivaste med tanke på säkerheten är att installera ett säkerhetslås utöver det vanliga låset. Låset som går i baklås och säkerhetslåset skapar tillsammans ett utmärkt inbrottsskydd för höghusinvånaren. Låssäkerheten kan kompletteras med brytskydd, inbrottsskyddande tappar, dörröga och säkerhetskedja.

Uppdaterat låsningssystem

Om fastighetens låsningssystem är föråldrat och det behövs flera nycklar för att röra sig i byggnaden, kan det vara förnuftigt att förnya hela låsningssystemet till exempel före en rörsanering. Då kan man komma in i alla utrymmen med samma nyckel.

Förutom huvuddörrarna ska man också komma ihåg att skydda bostadens andra dörrar samt fönster på marknivå. I cykelskjul, tvättstugor etc. kan man använda elektroniska system, där uppgifter om nycklarnas användning registreras i ett register.

Publicerad 17-11-2016 kl. 8.08, uppdaterad 17-11-2016 kl. 8.08