Elarbeten i en lägenhet

En representant för bostadsaktiebolaget ska i god tid innan arbetet inleds ha möjlighet att ta del av planerna för elarbeten som ska utföras i en lägenhet. Bostadsaktiebolaget ska i förväg få information om bl.a. installation av en separat ventilationsfläkt i kök eller tvättrum, nya ledningsarbeten för en elapparat med hög effekt samt arbeten som utförs i eluttaget för TV-antennen.

El- och telearbeten omfattar till exempel förnyande av lägenhetens gruppledningar, fast kabeldragning enligt standarden för allmän kabeldragning samt kabeldragning som krävs för ett stjärnformigt centralantennät.

Grundlig renovering av en fastighet innebär i regel en förbättring av utrustningsnivån. Ändringar görs i regel i alla lägenheter enligt samma grundläggande förfarande. Arbetena kan också planeras separat med varje aktieägare. Då betalar varje aktieägare för de arbeten som utförs i aktieägarens lägenhet.

Jordfelsskydd är obligatoriskt

Enligt elsäkerhetsföreskrifterna, som förnyades i slutet av 2007, ska alla nya eluttag utrustas med jordfelsskydd. I våtrum lönar det sig absolut att skydda eluttagen med jordfelsskydd också i gamla hus.

I gamla fastigheter kan man också använda eluttag utrustade med jordfelsbrytare.

Bekvämlighet i badrummet

I badrummet kan det vara möjligt att installera golvvärme och badrummets bekvämlighet kan förbättras med en elektrisk handdukstorkare. Vattenburna system rekommenderas.

När man väljer belysning till badrummet måste man försäkra sig om att lamporna är jordade och avsedda för våtrum. Belysning får inte installeras för nära duschen. Belysningen i toaletten kan utrustas med rörelsesensor, så att den tänds automatiskt när man kommer in i rummet och släcks när man går ut.

Ändringar i lägenhetens belysning kan till exempel föranledas av det stegvisa förbudet mot glödlampor.

Installationer utförs av en auktoriserad entreprenör

Alla elinstallationer utförs i enlighet med lågspänningsstandarden. Apparater och komponenter utrustade med en CE-märkning som uppfyller Finlands elsäkerhetsföreskrifter väljs ut för arbetet. Elinstallationerna utförs av en entreprenör som har auktoriserats av Säkerhets- och kemikalieverket Tukes.

Följande elarbeten kan man utföra själv:

  • Löstagning av locket till spänningsfria eluttag och brytare till exempel vid målning eller tapetsering samt byte av lock som har gått sönder.
  • Installation av system med skyddsspänning enligt tillverkarens eller leverantörens anvisningar. Sådana system kan vara solpaneler, halogenbelysning eller andra dylika system.
  • Byte av en vanlig proppsäkring.
  • Byte av enfasig kopplingsledning och stickkontakt i en elapparat som har gått sönder.


Ytinstallation eller integrering?

Integrering av ledningar kräver byggnadstekniska arbeten såsom pikning och utjämning och möjligen byggande av ett undertak. Ledningsarbeten som utförs som ytinstallationer är enkla, men slutresultatet är inte lika finslipat.

Då arbetet vid en rörsanering i regel begränsas till våtrummen och köket, utförs arbetet i alla rum under en elrenovering. Detta måste man komma ihåg till exempel när man skyddar golvet och inventarierna.

Publicerad 17-11-2016 kl. 10.26, uppdaterad 17-11-2016 kl. 10.25