Gå till innehållet

En näringsneutral kommun

RANKU 3 - projektet har avslutat. Dessa sidor kommer inte längre att uppdateras.

Kontakta oss om du vill ha mer information om projektet: anni.karhunen @ ely-keskus.fi

 

En näringsneutral kommun (RANKU) var ett treårigt utvecklingsprojekt som koordineras av Egentliga-Finlands NTM-central. Projektets syfte var att främja återvinning av näringsämnen och stöda utnyttjandet av dem så nära deras ursprungsort som möjligt. Dessutom syftade projektet till att utveckla en helt ny Näringsneutral kommun – verksamhetsmodell. Projektet var en del av Miljöministeriets program för främjande av återvinning av näringsämnen och förbättring av Skärgårdshavets tillstånd, det så kallade Raki-programmet.

Arbetet med kommuner kommer att fortsätta fram till slutet av året 2020 i ett nytt projekt.

Återvinning av näringsämnen ger nytta och nya möjligheter

Att återvinna näringsämnen är ett sätt att använda naturresurser hållbart samt ett sätt att vara resursklok.  Genom att återvinna näringsämnen kan vi minska på behovet av icke förnybar fosfor från gruvor, spara energi som skulle ha använts för konstgödselproduktion samt öka vår självförsörjningsförmåga vad gäller näringsämnen. Samtidigt kan vi minska miljöbelastningen och övergödningen i våra vattensystem som orsakas av kväve och fosfor. Allt detta har också en stor påverkan på boendemiljön och människors välbefinnande.

Väl planerad och praktiskt fungerande återvinning av näringsämnen stöder näringsverksamheten, skapar möjligheter för ny företagsverksamhet och främjar sysselsättningen. Återvinning av näringsämnen drar bland annat nytta av ny teknologi och stöder skapandet av nya tekniska lösningar.

I projektet En näringsneutral kommun utvecklades verksamhetsmodeller för att främja arbetet med återvinning av näringsämnen i kommunerna. Resultatet av detta arbete har sammanfattats i  guide Mot en Närings Neutral Kommun.

Projektets syfte 

En näringsneutral kommun – projektet hade som målsättning att frambringa återvinning av näringsämnen i de kommunerna var näringsämnena produceras eller så nära ursprungsorten som möjligt. Projektets pilotkommuner var Vehmaa, Mynämäki, Taivassalo, Åbo, Björneborg och Nakkila, men projektet var även verksamt i hela landet. En framgångsrik verksamhet förutsätter ett brett samarbetsnätverk där flera aktörer från olika sektorer är representerade.    

Näringsämnenas kvalitet, kvantitet, läge och lämplighet för återvinning analyseras. De praktiska åtgärderna och nya samarbetsmodellerna baserar sig på dessa analyser och finansieringsmöjligheter till de lämpliga åtgärderna utreds. Ansvaret för att integrera återvinningen av näringsämnen i vardagen kan inte endast ligga på kommunerna. Alla regionala aktörer såsom företag, skolor, organisationer och kommuninvånare måste också engagera sig i återvinningen.

Med hjälp av ett brett samarbete definieras kriterierna för näringsneutrala kommuner samt åtgärdernas verifikationsmetoder och deras påverkan på miljön.

 

004
© Kuva: Janne Heikkinen

 

Publicerad 24-07-2017 kl. 16.30, uppdaterad 08-01-2021 kl. 10.41