Gå till innehållet

Etusivu_2_iso_kuvanosto_sv

Satellitbild av Finlands havsområden onsdagen den 5.8. Alger på vattenytan och alger som är utblandade i vattnet kan observeras på Bottenhavets öppna havsområden. Kraftig molnighet på Skärgårdshavet försvårar observationerna i området. Också på Finska viken kan alger utblandade i vatten och ytblomningar observeras på de öppna havsområdena i vikens västra delar. Innehåller modifierad Copernicus-data, SYKE (2020).

Blågrönalgsituationen i havsområden är typisk för sensommaren, i insjöar är algmängderna mindre än vanligt

Riksomfattande algöversikt 6.8.2020 Finlands miljöcentral
Under den första veckan i augusti är blågrönalgsituationen i havsområden typisk för tidpunkten. I den riksomfattande uppföljningen av blågrönalger har observationer gjorts i synnerhet i sydvästra skärgården, vid Bottenhavets och Kvarkens kuster och i huvudstadsregionen. I insjöar har alger observerats i mindre mängder än vanligt, i stil med föregående veckorna. Endast i Södra Österbotten, Norra Savolax och Södra Savolax är blågrönalgsituationen i insjöar typisk för tidpunkten. I många regioner har det ostadiga vädret hindrat uppkomsten av ytblomningar av blågrönalger, men algmassorna som blandat sig i vatten kan åter stiga till ytan när vinden mojnar.

Publicerad 6.8.2020 kl. 14.42, uppdaterad 6.8.2020 kl. 14.39