Etusivu_iso_kuvallinen_nosto

Odlingsförbudet för vresros träder i kraft den 1 juni 2022 – Är du redo? (NTM-centralen, STTinfo)

Vresros.
© Anne Raunio, SYKE

Pressmeddelande 13.5.2022 NTM-centralen
Odlingsförbudet för vresros träder i kraft den 1 juni 2022 varefter den inte ens får odlas i hemträdgården. Odlingsförbudet för vresros som startar i början av juni gäller alla markägare och aktörer. NTM-centralerna övervakar att förbudet följs.

Publicerad 20-05-2022 kl. 9.09, uppdaterad 20-05-2022 kl. 9.09