Etusivu_iso_kuvallinen_nosto

Östersjöstaterna och EU enades om nya åtgärder för att skydda Östersjön (ym.fi)

Pressmeddelande 20.10.2021 Miljöministeriet
De ministrar i Östersjöstaterna som svarar för skyddet av Östersjön och Europeiska kommissionen godkände i dag den uppdaterade aktionsplanen för Östersjön, Baltic Sea Action Plan. Östersjöstaterna och EU har genomfört aktionsplanen sedan 2007. Planen innehåller gemensamma mål och överenskomna åtgärder fram till 2030.

Publicerad 21-10-2021 kl. 10.31, uppdaterad 21-10-2021 kl. 10.31