Etusivu_iso_kuvallinen_nosto

Värmen har ökat antalet blågrönalgobservationer till havs, situationen i sjöarna har hållits stabil

© SYKE / TARKKA.

Pressmeddelande 30.6.2022 Finlands miljöcentral
Vattendragen har blivit varmare till följd av hettan, vilket har lett till en ökning av blågrönalgobservationer i havsområden. Blågrönalgobservationerna har ökat särskilt i Skärgårdshavet och norr om Gotland. Trots det exceptionellt varma vattnet i sjöar har blågrönalgsläget i insjöar hållits rätt stabil.

Finländarnas oro för naturens tillstånd har ökat betydligt – förlusten av biologisk mångfald identifieras nu som ett hot (syke.fi)

 

Pressmeddelande 28.6.2022 Finlands miljöcentral
Finländarna är klart mer oroade över naturens tillstånd i globalt perspektiv än över tillståndet för Finlands natur. Barometern om finländarnas förhållande till naturen kartlägger finländarnas förhållande till naturen, till bevarandet av biologisk mångfald och till hur ansvaret borde fördelas mellan olika aktörer.

Publicerad 16-06-2022 kl. 14.12, uppdaterad 30-06-2022 kl. 14.27