Gå till innehållet

Etusivu_iso_kuvanosto_sv

© Ilkka Lastumäki / SYKE

Finska vikens vattenmassa har blivit omblandad och syresituationen är bättre än på flera år

Pressmeddelanden 31.3.2020 Finlands miljöcentral
Under havsforskningsfartyget Arandas vinterobservationsresa i månadsskiftet januari-februari konstaterades anmärkningsvärda förändringar i Finska vikens tillstånd. Med undantag av de östligaste observationsstationerna hade Finska vikens vattenmassa i slutet av januari fram till i nivå med Hangö blivit omblandad ända ned till 100 meters djup. Uppblandningen var ovanligt kraftig jämfört med den genomsnittliga situationen under denna tidpunkt. Detta visade sig i alla uppmätta vattenkvalitetsegenskaper: temperatur, salthalt, syrehalt och näringshalter.

Publicerad 31.3.2020 kl. 9.12, uppdaterad 31.3.2020 kl. 9.12