Etusivu_iso_kuvanosto_sv

© Mirjam Orvomaa

För att förbättra grundvattnens status behövs vattenvårdsförvaltning

Pressmeddelanden 17.12.2019, Miljöministeriet
I Finland finns det cirka 3900 grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjningen och som lämpar sig för vattenförsörjning eller som upprätthåller ett ekosystem som är beroende av grundvatten. Majoriteten av dessa områden har god status. Enligt den senaste bedömningen är 380 grundvattenområden riskområden, dvs. det finns halter av skadliga ämnen i grundvattnet som gör att vattnets status kan försämras om man inte vidtar skyddsåtgärder. Riskområdena har ökat med cirka 30 områden jämfört med den förra riskbedömningen (2013).

Publicerad 17.12.2019 kl. 17.02, uppdaterad 17.12.2019 kl. 17.02