Gå till innehållet

Etusivu_iso_kuvanosto_sv

Bioavfall. Älska en smula.

Finländarna slarvar med att sortera bioavfall – miljönyttan med separat insamling obekant

Pressmeddelande 21.10.2020 Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet
Det finns mycket att förbättra när det gäller sorteringen av bioavfall. Uppemot 60 procent av bioavfallet slängs i blandavfallet. Det innebär att cirka en tredjedel av blandavfallet utgörs av bioavfall – också i fastigheter där det ordnats separat insamling. Hushållen känner inte till nyttan med att sortera bioavfallet och vad avfallet sedan används till. Man är inte medveten om hur avfall uppkommer och hur man kan lägga om sina sorteringsrutiner.

Publicerad 21.10.2020 kl. 8.54, uppdaterad 21.10.2020 kl. 8.51