Gå till innehållet

Etusivu_iso_kuvanosto_sv

Satellitbild av Finlands havsområden måndagen den 10.8. Alger som är utblandade i vatten och ställvis uppträdande ytblomningar kan observeras i Bottenhavets och Finska vikens öppna havsområden. I Skärgårdshavet förekommer inga betydande algansamlingar.Innehåller modifierad Copernicus-data, SYKE (2020). Satellitbilder finns i SYKEs TARKKA-tjänst.

Blågrönalger kan observeras i varierande mängder både i havsområden och i insjöar

Riksomfattande algöversikt 13.8.2020 Finlands miljöcentral
Blågrönalger kan observeras i varierande mängder både i havsområden och i insjöar. Det varma och lugna vädret som rådde förra veckan har fått blågrönalgblomningar att stiga till ytan. I öppna havsområden observerades förra veckoslutet ställvis rikliga ytblomningar av blågrönalger, men dessa har falnat något under denna vecka. I insjöar har mängderna blågrönalger ställvis blivit rikligare, men med tanke på tidpunkten är algmängderna fortfarande mindre än vanligt i största delen av landet.

Publicerad 13.8.2020 kl. 13.00, uppdaterad 13.8.2020 kl. 13.00