Havsforskning

Genom havsforskning produceras information om Östersjöns tillstånd och förändringar i tillståndet, om skydd och utnyttjande av naturresurserna samt om åtgärder genom vilka man strävar efter att upprätthålla eller förbättra havets tillstånd.

Työskentelyä Arandalla
Bild: Ilkka Lastumäki

Den högklassiga, tillförlitliga och uppdaterade forskningsinformationen bidrar till att man ska förstå hur Östersjöns ekosystem fungerar och hur havet påverkar klimatet. Forskningen stödjer bedömningar och prognoser som behövs vid beredandet av havspolitiken samt vid planeringen och genomförandet av åtgärder.

Forskningarna skapar en grund för att förbättra säkerheten inom sjöfarten. De bidrar till förståelsen för de invecklade sambanden mellan havets ekosystem, ekonomi och politik samt öppnar nya perspektiv på produktionen av mat och energi. Haven medför många olika fördelar, så kallade ekosystemtjänster, för människan, till exempel näring, naturresurser, möjligheter till rekreation samt immateriella värden.

Ökandet av vetenskaplig kunskap och förståelse för haven är ett mål som Finland som medlem i internationella sammanslutningar för havsforskning och skydd stödjer.

En central aktör i havsforskningen är sammanslutningen FINMARI som koordineras av SYKE. Den utvecklar samarbetet mellan aktörer i branschen i fråga om användning av forskningsinstrument, stödtjänster samt modeller och datareserver i Finland och på internationell nivå. Konsortiet omfattar Helsingfors och Åbo universitet, Åbo Akademi, Finlands miljöcentral SYKE, Meteorologiska institutet och Geologiska forskningscentralen GTK samt Arctia Shipping Ab.

Länkarna nedan leder till webbplatsen för havsforskningsinstitutionerna i fråga och via dem hittar du mer information om aktuella forskningsprojekt och -publikationer.

Forskningsinstitutioner:

De främsta mångfaldsområdena i Finlands marina undervattensmiljö första gången på en karta 19-11-2018
De främsta mångfaldsområdena i Finlands marina undervattensmiljö har för första gången sammanställts på en karta. En ny studie, inklusive en karta över naturvärden, bygger på 140 000 observationer som samlats in inom inventeringsprogrammet VELMU. Enligt studien förblir tre fjärdedelar av de betydelsefulla marina naturvärdena utanför de nuvarande skyddsområdena. Redan en utvidgning av skyddsområdena med en procent kunde fördubbla skyddseffekten.
Läs mer
Östersjön som tidsmaskin för världshavens kustområden 10-05-2018
I en nyutkommen artikel i tidskriften Science Advances lanserar ett internationellt forskarteam lett av GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research i Kiel, med fyra finländska forskare som medförfattare, Östersjön som en tidsmaskin för världshavens kustområden.
Läs mer
Publicerad 14-10-2014 kl. 12.59, uppdaterad 25-06-2018 kl. 16.20