Syreläget i Östersjön

Syreläget 2013 och 2014

Syreläget närä Östersjön botten 2013 och 2014.

Syreläget Gotlandsdjupet-Finska viken 2013 och 2014.

Syreläget Gotlandsdjupet-Finska viken 2013 och 2014.

Syreläget Gotlandsdjupet - Bottenviken 2013 och 2014.

Syreläget Gotlandsdjupet-Bottenviken 2013 och 2014.

 

 

 

 

 

 

Publicerad 15-10-2014 kl. 15.14, uppdaterad 14-11-2016 kl. 10.04