Tarja Haaranen utnämnd till överdirektör vid miljöministeriet

Pressmeddelande 23-04-2020 kl. 13.36

Statsrådet har utnämnt Tarja Haaranen till ett tjänsteförhållande för viss tid som överdirektör vid miljöministeriet för tiden 1.5.2020-31.8.2021. Överdirektören är chef för ministeriets naturmiljöavdelning.

Miljöministeriets naturmiljöavdelning svarar bland annat för ärenden som gäller naturvård, miljövård, landskapsvård, nyttjande av naturen för rekreation, skydd av yt- och grundvatten och hav samt bedömning av miljökonsekvenser. Avdelningen svarar också för utvecklandet av lagstiftningen inom sitt verksamhetsområde, ärenden som gäller miljöövervakning och datasystem samt ärenden som gäller forskning, utveckling och planering inom verksamhetsområdet.

Tarja Haaranen, som utnämnts till tjänsteförhållandet för viss tid, är till utbildningen agronomie- och forstkandidat, agronom. Haaranen har tidigare arbetat bland annat vid jord- och skogsbruksministeriet och sedan 2006 i olika uppgifter vid miljöministeriet. Åren 2014–2016 arbetade Haaranen som programkoordinator vid Naturresursinstitutet. Haaranen tillträder som överdirektör efter att ha varit programchef för miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd.

Tjänsteförhållandet som överdirektör söktes av 15 personer inom utsatt tid.

Mer information

Hannele Pokka
kanslichef
0295 250 234
hannele.pokka@ym.fi


Ämne:
Utgivare: