Industrins utsläpp i vatten år 1995

Verksamhets-

område

1 000 m3

t/a

Avlopps-
vatten

Suspenderat
ämne

BOD7

CODCr

Ptot

Ntot

Olje

Fenol

AOX

Massa- och
pappersindustri

867 174

24 369

29 923

254 680

320

3 157

1 656

Mekanisk
skogsindustri

6 540

391

1 215

2 596

4

18

0,2

Kemiindustri

321 098

258

1 970

7 812

19

457

9,7

0,6

0

Gruv- och
dagbrytning

19 687

130

32

273

0

7

Metallframställning

215 936

1 867

1

12

3

421

44,6

Metallproduktsindustri

1 707

7

4

10

1

44

0,0

Textil- och
läderindustri

465

38

55

73

1

23

Livsmedelsindustri

5 324

356

319

812

9

146

Fristående kraftverk

498 743

286

3

438

1

24

1,3

Övriga

671

16

13

50

0

5

0,9

Sammanlagt

1 937 345

27 718

33 535

266 756

358

4 302

56,5

0,8

1 656

Verksamhets-
område

t/a

Cr

Fe

Ni

Co

Cu

Zn

As

Cd

Hg

Pb

F

Massa- och
pappersindustri

1,6

Mekanisk
skogsindustri

Kemiindustri

14,3

8121

3,0

1,7

1,0

56,5

0,0

0,004

0,024

1,2

60

Gruv- och
dagbrytning

19

2,9

0,3

0,5

4,0

0,8

0,017

0,000

0,0

23

Metallframställning

3,5

244

11,4

3,7

8,3

10,8

0,7

0,162

0,016

0,4

17

Metallproduktsindustri

0,2

0

0,7

0,0

1,5

0,001

0,0

1

Textil- och
läderindustri

0,2

0

Livsmedelsindustri

0

Fristående kraftverk

0,0

3

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,001

0,000

0,0

1

Övriga

0,0

0

0,2

0,0

0,0

0,1

0,000

0,0

Sammanlagt

19,8

8 387

18,2

5,7

9,8

73,0

1,5

0,185

0,040

1,6

102

Publicerad 01-03-1996 kl. 12.46, uppdaterad 16-09-2013 kl. 8.01