Industrins utsläpp i vatten år 1997


Verksamhets-
område

1 000 m3

t/a

Avlopps-
vatten

Suspenderat
ämne

BOD7

CODCr

Ptot

Ntot

Olja

Fenol

AOX

Massa- och
pappersindustri

826 500

22 220

20 845

226 188

230

2 743

1 302

Mekanisk
skogsindustri

5 997

269

733

1 974

3

8

0,1

Kemiindustri

253 526

2 114

1 711

5 117

21

502

7,3

0,8

0

Gruv- och
dagbrytning

18 729

231

17

533

0

4

Metallframställning

250 148

1 405

1

8

1

422

41,0

Metallproduktsindustri

1 107

6

1

6

1

50

Textil- och
läderindustri

470

25

48

41

0

11

Livsmedelsindustri

4 535

297

233

416

7

111

Fristående kraftverk

98 954

471

1

385

1

26

0,5

Övriga

835

15

10

44

1

4

0,8

Sammanlagt

1 460 801

27 053

23 600

234 712

265

3 881

49,6

0,9

1 302

Verksamhets-
område

t/a

Cr

Fe

Ni

Co

Cu

Zn

As

Cd

Hg

Pb

F

Massa- och
pappersindustri

1,4

Mekanisk
skogsindustri

Kemiindustri

3,9

1539

1,1

0,7

0,4

22,2

0,0

0,004

0,012

0,4

42

Gruv- och
dagbrytning

22

3,7

0,1

0,5

2,6

1,0

0,016

0,000

0,0

14

Metallframställning

3,9

267

10,3

3,6

8,9

9,5

0,4

0,092

0,015

0,2

21

Metallproduktsindustri

0,1

2

0,7

0,0

1,3

0,000

0,0

1

Textil- och
läderindustri

0,1

Livsmedelsindustri

1

0,0

Fristående kraftverk

0,1

2

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,001

0,000

0,0

1

Övriga

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,0

Sammanlagt

9,5

1833

15,8

4,4

9,8

35,7

1,4

0,113

0,027

0,6

79

Publicerad 01-03-1998 kl. 12.47, uppdaterad 16-09-2013 kl. 7.59