Industrins utsläpp i vatten år 1999

Verksamhets-
område

1 000 m3

t/a

Avlopps-
vatten

Suspenderat ämne

BOD7

CODCr

Ptot

Ntot

Olja

Fenol

AOX

Massa- och
pappersindustri

841 087

20 127

17 470

205 409

224

2 851

1 134

Mekanisk skogsindustri

3 342

235

595

1 446

3

5

Kemiindustri

246 905

1 946

1 705

4 971

13

391

7,1

0,2

0

Gruv- och dagbrytning

20 096

248

20

648

1

19

Metallframställning

284 596

768

1

35

1

490

22,6

Metallproduktsindustri

890

5

4

9

0

61

Textil- och läderindustri

535

22

57

148

0

18

Livsmedelsindustri

3 764

242

243

418

7

91

Fristående kraftverk

9 476

228

4

521

1

25

0,6

Övriga

442

11

3

46

0

2

1,9

Sammanlagt

1 411 133

23 832

20 102

213 651

250

3 953

32,2

0,2

1 134

Verksamhets-
område

t/a

Cr

Fe

Ni

Co

Cu

Zn

As

Cd

Hg

Pb

F

Massa- och
pappersindustri

0,7

0,0

Mekanisk
skogsindustri

Kemiindustri

0,3

181

0,6

0,3

0,6

15,9

0,0

0,001

0,007

0,0

47

Gruv- och
dagbrytning

0,0

40

1,8

0,1

0,3

3,3

0,3

0,024

0,000

0,0

25

Metallframställning

5,8

133

9,3

2,5

7,1

7,6

0,4

0,083

0,009

0,2

23

Metallproduktsindustri

0,1

2

0,1

0,0

2,2

0,001

0,0

1

Textil- och
läderindustri

Livsmedelsindustri

1

0,0

Fristående kraftverk

0,0

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,002

0,001

0,0

Övriga

0,0

0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,000

0

Sammanlagt

6,9

358

11,9

2,9

8,0

29,0

0,7

   0,111

0,017

0,2

96

Publicerad 01-03-2000 kl. 12.48, uppdaterad 16-09-2013 kl. 7.57