Industrins utsläpp i vatten år 2001

Verksamhets-
område

1 000 m3

t/a

Avlopps-
vatten

Suspenderat
ämne

BOD7

CODCr

Ptot

Ntot

Olja

Fenol

AOX

Massa- och pappersindustri

792 639

18 016

14 871

178 463

205

2 800

1 020

Mekanisk skogsindustri

3 511

478

747

2 130

7

6

0,2

Kemiindustri

236 470

2 569

1 501

4 699

13

465

10,8

0,1

0

Gruv- och dagbrytning

20 509

170

16

588

0

38

Metallframställning

256 040

613

1

41

1

352

12,9

Metallproduktsindustri

897

9

2

38

1

56

0,3

Textil- och läderindustri

331

16

44

97

0

11

Livsmedelsindustri

3 995

150

178

448

5

75

Fristående kraftverk

26 636

380

5

535

2

28

1,0

Övriga

192

7

0

1

0

0

0,0

Sammanlagt

1 341 220

22 408

17 365

187 040

234

3 831

25,0

0,3

1 020

Verksamhets-
område

t/a

Cr

Fe

Ni

Co

Cu

Zn

As

Cd

Hg

Pb

F

Massa- och
pappersindustri

Mekanisk
skogsindustri

Kemiindustri

2,5

207

0,6

0,2

0,0

9,6

0,0

0,000

0,007

0,0

41

Gruv- och
dagbrytning

0,0

68

2,6

0,1

0,4

2,4

0,7

0,003

0,003

0,0

9

Metallframställning

1,4

118

5,6

0,6

7,9

4,0

0,4

0,067

0,007

0,1

19

Metallproduktsindustri

0,0

3

0,1

0,0

1,4

0,000

0,0

0

Textil- och
läderindustri

Livsmedelsindustri

2

0,0

Fristående kraftverk

0,0

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,0

1

Övriga

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,0

Sammanlagt

3,9

400

8,9

0,9

8,3

17,4

1,1

0,070

0,017

0,1

70

Publicerad 01-03-2002 kl. 12.49, uppdaterad 16-09-2013 kl. 7.56