Industrins utsläpp i vatten år 2002

Verksamhets-
område

1 000 m3

t/a

Avlopps-
vatten

Suspenderat
ämne

BOD7

CODCr

Ptot

Ntot

Olja

Fenol

AOX

Massa- och pappersindustri

780 400

17 005

16 338

182 461

196

2 572

1 112

Mekanisk skogsindustri

2 325

382

778

1 871

5

5

0,1

Kemiindustri

176 730

1 506

1 470

4 457

11

408

4,0

0,1

Gruv- och dagbrytning

14 940

111

12

671

0

24

Metallframställning

246 165

705

1

4

1

308

12,6

Metallproduktsindustri

570

30

1

54

1

57

0,5

Textil- och läderindustri

380

27

47

103

0

11

Livsmedelsindustri

3 560

97

198

241

4

76

Fristående kraftverk

29 230

232

2

157

1

25

3,3

Övriga

5 850

26

4

1

0

2

0,0

Sammanlagt

1 260 150

20 121

18 851

190 020

219

3 488

20,4

0,2

1 112

Verksamhets-
område

t/a

Cr

Fe

Ni

Co

Cu

Zn

As

Cd

Hg

Pb

F

Massa- och
pappersindustri

Mekanisk
skogsindustri

Kemiindustri

0,5

165

0,9

0,2

0,4

10,0

0,0

0,000

0,005

0,0

22

Gruv- och
dagbrytning

0,0

7

1,1

0,0

0,2

0,5

0,5

8

Metallframställning

1,1

92

3,8

0,7

3,3

3,2

0,5

0,057

0,007

0,1

20

Metallproduktsindustri

0,0

3

0,1

0,0

0,0

0,5

0,000

0,0

0

Textil- och
läderindustri

Livsmedelsindustri

1

Fristående kraftverk

0,0

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,0

1

Övriga

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,0

Sammanlagt

1,6

270

5,9

0,9

3,9

14,2

1,0

0,057

0,012

0,1

51

Publicerad 01-03-2003 kl. 12.50, uppdaterad 16-09-2013 kl. 7.56