Industrins utsläpp i vatten år 2003

Verksamhets-
område

1 000 m3

t/a

Avlopps-
vatten

Suspenderat
ämne

BOD7

CODCr

P tot

N tot

Olja

Fenol

AOX

Massa- och
pappersindustri

784 507

21 040

15 524

188 843

205

2 584

1 165

Mekanisk
skogsindustri

4 016

472

926

2 422

6

7

0,1

Kemiindustri

185 128

1 393

1 218

3 758

11

330

2,0

0,1

Gruv- och
dagbrytning

18 492

195

12

507

0

19

Metallframställning

231 844

893

1

3

1

400

12,4

0

Metallproduktsindustri

858

23

3

65

0

60

0,4

Textil- och
läderindustri

403

14

32

74

0

8

Livsmedelsindustri

3 447

136

124

331

6

76

   

Fristående kraftverk

31 187

168

3

561

1

34

10,5

Övriga

5 198

1

2

1

0

1

0,0

Sammanlagt

1 265 080

24 335

17 845

196 565

230

3 519

25,3

0,2

1 165

Verksamhets-
område

t/a

Cr

Fe

Ni

Co

Cu

Zn

As

Cd

Hg

Pb

F

Massa- och
pappersindustri

Mekanisk
skogsindustri

Kemiindustri

0,5

133

0,7

0,2

0,1

23,6

0,3

0,002

0,013

0,0

26

Gruv- och
dagbrytning

0,0

78

1,1

0,1

0,4

3,9

0,6

0,003

0,002

0,0

6

Metallframställning

1,1

113

3,4

0,8

6,0

2,7

0,7

0,138

0,005

0,1

18

Metallproduktsindustri

0,0

5

0,1

0,0

0,0

0,8

0,000

0,0

0

Textil- och
läderindustri

0,1

Livsmedelsindustri

1

Fristående kraftverk

0,0

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,0

0

Övriga

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

   

0,0

Sammanlagt

1,7

332

5,3

1,1

6,5

31,0

1,6

0,143

0,020

0,1

50

Publicerad 01-03-2004 kl. 12.50, uppdaterad 16-09-2013 kl. 7.54