Industrins utsläpp i vatten år 2004

Verksamhets-
område

1000 m3

t/a

Avlopps-
vatten

Suspenderat ämne

BOD7

CODCr

Ptot

Ntot

Olja

Fenol

AOX

Massa- och pappersindustri

788 720

17 940

13 212

181 527

182

2 561

1 176

Mekanisk skogsindustri

2 120

470

529

1 419

4

6

0,1

Kemiindustri

140 858

1 528

1 393

4 363

13

363

8,9

0,2

Gruv- och dagbrytning

19 405

269

14

479

1

31

Metallframställning

216 637

1 072

1

10

1

340

7,7

0

Metallproduktsindustri

583

41

1

84

0

55

0,5

Textil- och läderindustri

424

15

57

103

0

6

Livsmedelsindustri

3 838

164

123

364

5

74

Fristående kraftverk

24 464

192

5

601

1

39

2,3

Övriga

6 382

122

30

1

0

0

0,0

Sammanlagt

1 203 431

21 813

15 365

188 951

207

3 475

19,4

0,3

1 176

Verksamhets-
område

t/a

Cr

Fe

Ni

Co

Cu

Zn

As

Cd

Hg

Pb

F

Massa- och pappersindustri

Mekanisk skogsindustri

Kemiindustri

0,6

155

0,9

0,3

0,0

23,8

0,3

0,017

0,011

0,0

25

Gruv- och dagbrytning

0,0

87

1,6

0,1

0,3

1,9

0,6

0,002

0,000

0,0

4

Metallframställning

1,2

106

1,8

0,1

2,4

3,7

0,9

0,039

0,003

0,1

22

Metallproduktsindustri

0,0

10

0,0

0,0

0,0

2,1

0,000

0,0

1

Textil- och läderindustri

0,0

Livsmedelsindustri

Fristående kraftverk

0,0

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,001

0,0

2

Övriga

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,0

Sammanlagt

1,8

359

4,3

0,5

2,7

31,5

1,8

0,058

0,015

0,1

54

Publicerad 01-03-2005 kl. 12.45, uppdaterad 16-09-2013 kl. 8.02