Industrins utsläpp i vatten år 2005

Verksamhets-
område

1 000 m3

t/a

Avlopps- vatten

Suspenderat

ämne

 BOD7

CODCr

Ptot

Ntot

Olja

Fenol

AOX

Massa- och pappersindustri

675 860

14 131

10 979

155 223

161

2 483

1 010

Mekanisk skogsindustri

1 871

273

572

1 496

4

5

0,3

Kemiindustri

138 710

1 592

674

3 438

19

388

9,5

0,3

Gruv- och dagbrytning

20 157

178

16

557

1

32

Metallframställning

214 580

955

1

12

1

290

12,0

Metallproduktsindustri

21 855

21

3

65

1

45

0,2

Textil- och läderindustri

380

9

34

69

0

6

Livsmedelsindustri

5 505

126

70

268

4

65

Fristående kraftverk

17 888

91

4

624

2

21

1,0

Övriga

7 073

141

1

2

0

0

0,0

Sammanlagt

1 103 879

17 517

12 354

161 754

193

3 335

22,7

0,6

1 010

Verksamhets-
område

t/a

Cr

Fe

Ni

Co

Cu

Zn

As

Cd

Hg Pb F

Massa- och
pappersindustri

Mekanisk skogsindustri

Kemiindustri

0,8

190

1,5

1,0

0,1

16,0

0,2

0,016

0,006

0,0

22

Gruv- och dagbrytning

0,1

78

1,4

0,1

0,3

1,5

1,1

0,001

0,1

10

Metallframställning

1,1

121

1,7

0,0

2,2

3,8

0,8

0,044

0,002

0,0

24

Metallproduktsindustri

9,5

5

0,1

0,0

0,0

0,4

0,000

0,0

0

Textil- och läderindustri

0,0

Livsmedelsindustri

1

Fristående kraftverk

0,0

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,0

1

Övriga

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,0

Sammanlagt

11,5

396

4,7

1,1

2,6

21,7

2,1

0,061

0,008

0,1

57

Publicerad 01-03-2006 kl. 12.45, uppdaterad 16-09-2013 kl. 8.03