Industrins utsläpp i vatten år 2008

1 000 m3

t/a

Verksamhetsområde

Avlopps-
vatten

Suspenderat
ämne

BOD7

CODCr

Ptot

Ntot

Olja

Fenol

AOX

Massa- och pappersindustri

677 058

14 787

10 148

160 813

161

2 347

1 031

Mekanisk skogsindustri

1 543

333

233

1 070

7

6

0,3

0

Kemiindustri

115 192

1 193

217

2 174

14

435

1,8

0,1

1

Gruv- och dagbrytning

20 449

431

7

686

1

69

Metallframställning

208 138

480

2

28

2

194

3,1

Metallproduktsindustri

475

13

2

42

0

30

0,6

Textil- och läderindustri

357

8

33

21

0

6

Livsmedelsindustri

4 067

83

99

290

4

87

Fristående kraftverk

102 911

286

4

727

1

28

0,4

Övriga

170

1

2

1

1

2

0,0

Sammanlagt

1 130 360

17 615

10 747

165 852

191

3 204

5,9

0,4

1 032

t/a

Verksamhetsområde

Cr

Fe

Ni

Co

Cu

Zn

As

Cd

Hg

Pb

F

Massa- och pappersindustri

Mekanisk skogsindustri

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,0

Kemiindustri

0,5

257

1,9

1,4

0,1

12,9

0,1

0,024

0,006

0,1

34

Gruv- och dagbrytning

0,0

108

1,8

0,2

0,3

3,7

0,4

0,003

0,001

0,0

11

Metallframställning

0,7

50

3,6

0,0

4,1

3,5

0,7

0,072

0,006

0,2

24

Metallproduktsindustri

0,0

4

0,0

0,0

0,0

0,1

0,000

0,0

1

Textil- och läderindustri

0,0

Livsmedelsindustri

Fristående kraftverk

0,0

2

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,000

0,000

0,0

1

Övriga

0,0

0,0

0,0

0,0

0,001

0,0

Sammanlagt

1,2

421

7,3

1,6

4,5

20,3

1,2

0,100

0,013

0,3

71

Massa- och pappersindustri (PRTR)

1,3

2,0

5,2

51,4

0,6

0,210

0,038

0,5

Sammanlagt

2,5

421

9,3

1,6

9,7

71,7

1,8

0,310

0,051

0,8

71

Publicerad 01-03-2009 kl. 12.44, uppdaterad 16-09-2013 kl. 8.05