Industrins utsläpp i vatten år 2009

Verksamhetsområde

1 000 m3

t/a

Avloppsvatten

Suspenderat
ämne

BOD7

CODCr

AOX

Ptot

Ntot

Olja

Fenol

Massa- och pappersindustri

561 217

11 625

8 141

125 480

750

135

2 164

Mekanisk skogsindustri

1 238

404

206

733

0

4

2

0,1

Kemiindustri

90 203

800

72

1 045

0

9

303

1,1

0,0

Gruv- och dagbrytning

16 425

188

2

528

1

84

Metallframställning

174 796

705

1

12

2

265

5,5

Metallproduktsindustri

375

8

2

34

0

20

0,1

Textil- och läderindustri

327

13

26

19

0

7

Livsmedelsindustri

3 164

126

64

305

5

84

Fristående kraftverk

20 335

458

3

531

1

38

0,2

0,0

Övriga

210

37

0

1

0

1

0,0

Sammanlagt

868 290

14 364

8 517

128 688

750

157

2 968

6,9

0,1

Verksamhetsområde

t/a

Cr

Fe

Ni

Co

Cu

Zn

As

Cd

Hg

Pb

F

Mekanisk skogsindustri

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,0

Kemiindustri

0,4

177

2,5

1,8

0,2

3,5

0,1

0,013

0,010

0,0

24

Gruv- och dagbrytning

0,0

71

1,6

0,1

0,2

1,5

0,3

0,001

0,000

0,0

3

Metallframställning

0,6

76

1,2

0,0

1,8

3,7

0,3

0,033

0,005

0,3

19

Metallproduktsindustri

0,0

2

0,0

0,0

0,0

0,1

0,000

0,0

0

Textil- och läderindustri

0,0

Livsmedelsindustri

Fristående kraftverk

0,1

2

1,0

0,0

2,2

3,6

0,0

0,000

0,000

0,0

2

Övriga

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,004

0,0

Sammanlagt

1,1

328

6,3

1,9

4,4

12,4

0,7

0,051

0,015

0,3

48

Massa- och
pappersindustri (PRTR)

0,7

1,7

4,7

44,6

0,2

0,248

0,055

0,3

Sammanlagt

1,8

328

8,0

1,9

9,1

57,0

0,9

0,299

0,070

0,6

48

Publicerad 01-03-2010 kl. 12.43, uppdaterad 16-09-2013 kl. 8.07