Industrins utsläpp i vatten år 2010

Verksamhetsområde

1 000 m3

t/a

Avloppsvatten

Suspenderat
ämne

BOD7

CODCr

AOX

Ptot

Ntot

Olja

Fenol

Massa- och pappersindustri

624 199

13 736

8 900

136 358

1 039

150

2 434

Mekanisk skogsindustri

1 621

59

281

566

0

1

3

0,1

Kemiindustri

102 056

985

60

1 133

0

8

331

2,2

0,1

Gruv- och dagbrytning

13 892

128

4

595

1

105

Metallframställning

187 665

1 242

1

11

1

242

6,1

Metallproduktsindustri

398

9

1

36

0

10

0,2

Textil- och läderindustri

289

8

19

11

0

5

Livsmedelsindustri

2 873

105

82

268

2

103

Fristående kraftverk

21 741

1 662

5

679

11

26

1,0

0,0

Övriga

134

29

8

136

1

69

Sammanlagt

954 868

17 963

9 361

139 793

1 039

175

3 328

9,5

0,2

Verksamhetsområde

t/a

Cr

Fe

Ni

Co

Cu

Zn

As

Cd

Hg

Pb

F

Mekanisk skogsindustri

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,0

Kemiindustri

0,4

197

1,7

1,1

0,1

2,8

0,1

0,008

0,006

0,0

28

Gruv- och dagbrytning

0,0

33

1,3

0,1

0,2

2,7

0,6

0,005

0,001

0,0

8

Metallframställning

1,1

81

1,6

0,0

1,6

2,7

0,5

0,045

0,003

0,2

23

Metallproduktsindustri

0,0

3

0,0

0,0

0,0

0,1

0,000

0,0

0

Textil- och läderindustri

0,0

Livsmedelsindustri

Fristående kraftverk

0,0

3

0,1

0,0

0,5

1,3

0,0

0,001

0,000

0,0

3

Övriga

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,0

Sammanlagt

1,5

317

4,7

1,2

2,4

9,6

1,2

0,059

0,010

0,2

62

Massa- och
pappersindustri (PRTR)

1,0

2,5

4,6

49,0

0,6

0,259

0,017

0,3

Sammanlagt

2,5

317

7,2

1,2

7,0

58,6

1,8

0,318

0,027

0,5

62

Publicerad 01-03-2011 kl. 12.42, uppdaterad 16-09-2013 kl. 8.20