Industrins utsläpp i vatten år 2012

Verksamhetsområde

1 000 m3

t/a

Avloppsvatten

Suspenderat
ämne

BOD7

CODCr

AOX

Ptot

Ntot

Olja

Fenol

Massa- och pappersindustri

612 781

13 914

8 343

145 437

 955

144

2 396

Mekanisk skogsindustri

1 161

37

22

225

0

0

2

0,0

Kemiindustri

76 489

886

42

962

0

11

383

1,9

0,0

Gruv- och dagbrytning

17 466

110

1

604

1

74

Metallframställning

198 873

643

0

3

5

1

208

11,9

Metallproduktsindustri

430

12

1

37

0

18

0,1

Textil- och läderindustri

3

3

3

10

0

5

Livsmedelsindustri

3 315

85

3

259

2

100

Fristående kraftverk

5 108

99

1

319

0

16

0,5

0,0

Övriga

146

66

0

244

2

52

Sammanlagt

915 772

15 855

8 416

148 101

960

161

3 253

14

0,11

Verksamhetsområde

t/a

Cr

Fe

Ni

Co

Cu

Zn

As

Cd

Hg

Pb

F

Massa- och pappersindustri

Mekanisk skogsindustri

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,0

Kemiindustri

0,3

193

1,4

0,4

0,1

8,7

0,1

0,021

0,004

0,0

39

Gruv- och dagbrytning

0,0

109

1,6

0,0

0,3

2,7

0,5

0,007

0,003

0,0

8

Metallframställning

1,1

34

1,2

0,0

1,4

4,6

0,3

0,020

0,002

0,3

24

Metallproduktsindustri

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,1

0,000

0,0

0

Textil- och läderindustri

0,0

Livsmedelsindustri

Fristående kraftverk

0,0

2

0,0

0,0

0,0

1,8

0,0

0,001

0,000

0,0

0

Övriga

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,001

0,0

Sammanlagt

1,4

344

4,0

0,4

2,0

18

1,0

0,1

0,008

0,3

72

Massa- och pappersindustri (PRTR)

1,6

3,2

8,3

42

0,8

0,227

0,008

0,5

Sammanlagt

3,0

344

7,2

0,5

10

60

1,8

0,3

0,02

0,8

72

Publicerad 01-03-2013 kl. 0.00, uppdaterad 27-09-2013 kl. 12.53