Industrins utsläpp i vatten år 2013

 

Verksamhetsområde

1 000 m3

t/a

Avloppsvatten

Suspenderat
ämne

BOD7

CODCr

AOX

Ptot

Ntot

Olja

Fenol

Massa- och pappersindustri

571 039

12 610

9 035

139 784

 858

142

2 557

 

 

Mekanisk skogsindustri

954

44

31

206

0

1

3

 

0,0

Kemiindustri

78 884

957

44

1 282

0

16

302

1,4

0,0

Gruv- och dagbrytning

17 304

370

1

623

 

1

118

 

 

Metallframställning

206 471

1 040

0

2

5

1

395

13,9

 

Metallproduktsindustri

1 176

7

1

37

 

0

34

0,2

 

Textil- och läderindustri

3

1

5

12

 

0

5

 

 

Livsmedelsindustri

2 943

78

46

203

 

6

102

 

 

Fristående kraftverk

6 576

269

1

325

 

1

16

0,3

0,0

Övriga

184

44

0

248

 

1

77

 

 

Sammanlagt

885 534

15 419

9 162

 

142 720

863

169

3 610

16

0,11

 

Verksamhetsområde

t/a

 

Cr

 

Fe

 

Ni

 

Co

 

Cu

 

Zn

 

As

 

Cd

 

Hg

 

Pb

 

F

Massa- och pappersindustri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mekanisk skogsindustri

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,000

 

0,0

 

Kemiindustri

0,3

193

1,0

0,3

0,5

6,3

0,2

0,025

0,004

0,0

39

Gruv- och dagbrytning

0,1

74

2,0

0,0

0,2

2,4

0,4

0,003

0,001

0,0

6

Metallframställning

1,9

70

1,9

0,7

1,4

3,4

0,2

0,033

0,002

0,2

28

Metallproduktsindustri

0,0

2

0,0

0,0

0,0

0,1

 

0,000

 

0,0

1

Textil- och läderindustri

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsmedelsindustri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fristående kraftverk

0,0

8,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,001

0,001

0,0

0

Övriga

0,0

 

0,0

0,0

0,1

0,0

 

0,001

 

0,0

 

Sammanlagt

2,0

346

5,0

1,0

2,0

12

1,0

0,1

0,007

0,3

74

Massa- och pappersindustri (PRTR)

1,3

 

2,7

 

7,7

49

0,8

0,241

0,008

0,4

 

Sammanlagt

3,6

346

8,0

1,0

10

61

2,0

0,3

0,021

0,6

74

 

Publicerad 09-05-2019 kl. 13.59, uppdaterad 09-05-2019 kl. 13.59