Industrins utsläpp i vatten år 2014

 

Verksamhetsområde

1 000 m3

t/a

Avloppsvatten

Suspenderat
ämne

BOD7

CODCr

AOX

Ptot

Ntot

Olja

Fenol

Massa- och pappersindustri

570 543

13 089

8 125

136 890

 773

150

2 455

 

 

Mekanisk skogsindustri

824

50

1

178

0

1

3

 

0,0

Kemiindustri

77 552

1 003

30

1 059

0

9

310

1,4

0,1

Gruv- och dagbrytning

15 510

161

0

664

 

1

171

 

 

Metallframställning

199 668

1 394

0

0

5

1

433

8,9

 

Metallproduktsindustri

596

7

1

42

 

0

43

0,1

 

Textil- och läderindustri

0

0

0

1

 

0

0

 

 

Livsmedelsindustri

1 859

142

37

433

 

3

109

 

 

Fristående kraftverk

4 937

90

3

219

0,0

0

13

0,4

0,0

Övriga

217

27

0

137

 

1

71

 

 

Sammanlagt

871 674

15 694

8 197

139 624

778

166

3 606

11

0,11

 

Verksamhetsområde

t/a

 

Cr

 

Fe

 

Ni

 

Co

 

Cu

 

Zn

 

As

 

Cd

 

Hg

 

Pb

 

F

Massa- och pappersindustri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mekanisk skogsindustri

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,000

 

0,0

 

Kemiindustri

0,2

147

0,8

0,3

0,3

3,7

0,1

0,020

0,003

0,0

42

Gruv- och dagbrytning

0,0

43

1,0

0,1

0,1

1,2

0,4

0,003

0,000

0,0

7

Metallframställning

1,6

70

67,5

1,7

1,6

2,9

0,2

0,033

0,002

0,2

28

Metallproduktsindustri

0,0

1

0,0

0,0

0,0

0,2

 

0,000

 

0,0

1

Textil- och läderindustri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsmedelsindustri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fristående kraftverk

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,001

0,001

0,0

0,73

Övriga

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,000

 

0,0

 

Sammanlagt

2,0

262

70

2,1

2,0

8

1,0

0,1

0,005

0,3

74

Massa- och pappersindustri (PRTR)

1,1

 

2,8

 

6,5

38

0,5

0,288

0,008

0,4

 

Sammanlagt

3,0

262

73

2,1

8,5

46

1,4

0,3

0,013

0,7

74

 

Publicerad 07-05-2019 kl. 11.36, uppdaterad 07-05-2019 kl. 11.36