Industrins utsläpp i vatten år 2017

 

Verksamhetsområde

1 000 m3

t/a

Avloppsvatten

Suspenderat
ämne

BOD7

CODCr

AOX

Ptot

Ntot

Olja

Fenol

Massa- och pappersindustri

667 947

11 773

7 521

144 947

 852

149

2 135

 

 

Mekanisk skogsindustri

1 063

58

32

267

0

1

3,9

 

0,01

Kemiindustri

100 542

733

11

777

0

9,5

216

2,0

0,08

Gruv- och dagbrytning

15 047

66

 

15

 

0,5

151

 

 

Metallindustri

249 506

1 707

1

38

5,2

1,5

575

4,4

 

Textil- och läderindustri

22

1

4

9

 

0

4,5

 

 

Livsmedelsindustri

4 823

116

4

263

 

2,8

35

 

 

Fristående kraftverk

5 532

115

8

59

 

0,7

31

0,4

 

Övriga

1086

74

0

178

 

1,4

54

 

 

Sammanlagt

1 045 568

14 643

7 579

146 552

857

166

3 208

6,8

0,1

 

Verksamhetsområde

t/a

 

Cr

 

Fe

 

Ni

 

Co

 

Cu

 

Zn

 

As

 

Cd

 

Hg

 

Pb

 

F

Massa- och pappersindustri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mekanisk skogsindustri

 

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,0

 

Kemiindustri

0,6

67

0,4

0,1

0,2

0,8

0,0

0,000

0,004

0,0

54

Gruv- och dagbrytning

0,0

11

1,2

0,0

0,0

0,2

0,3

0,000

0,000

0,0

5

Metallindustri

1,3

63

1,8

0,5

1,4

3,5

0,2

0,02

0,003

0,1

51

Textil- och läderindustri

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsmedelsindustri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fristående kraftverk

0,2

2,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,001

0,003

0,0

0,0

Övriga

 

                 

 

Sammanlagt

1,6

143

3,3

0,7

1,6

4,6

0,4

0,02

0,010

0,2

110

Massa- och pappersindustri (PRTR)

0,8

18

1,6

0,0

3,7

26

0,3

0,1

0,006

0,2

 

Sammanlagt

2,4

161

4,9

0,7

5,3

31

0,8

0,16

0,016

0,4

110

 

Publicerad 07-05-2019 kl. 11.21, uppdaterad 07-05-2019 kl. 11.21