Industrins utsläpp i vatten år 2019

 

Verksamhetsområde

1 000 m3

t/a

Avloppsvatten

Suspenderat
ämne

BOD7

CODCr

AOX

Ptot

Ntot

Olja

Fenol

Massa- och pappersindustri

 

10 456

8 100

141 855

 853

130

2 183

 

 

Mekanisk skogsindustri

 

81

48

252

 

0,6

9,9

 

0,04

Kemiindustri

 

593

6,2

682

 

6,2

238

1,7

0,10

Gruv- och dagbrytning

 

107

 

438

 

0,6

219

 

 

Metallindustri

 

909

0,2

143

 

2,5

572

1,4

 

Textil- och läderindustri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsmedelsindustri

 

65

2,2

173

 

2,9

32

 

 

Fristående kraftverk

 

144

2

314

 

1,6

26

0,3

 

Övriga

 

 

 

Sammanlagt

-

12 356

8 159

143 857

853

151

3 280

3,3

0,13

 

Verksamhetsområde

t/a

 

Cr

 

Fe

 

Ni

 

Co

 

Cu

 

Zn

 

As

 

Cd

 

Hg

 

Pb

 

F

Massa- och pappersindustri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mekanisk skogsindustri

 

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,0

 

Kemiindustri

0,04

53

0,3

0,1

0,0

0,4

0,0

0,000

0,003

0,0

63

Gruv- och dagbrytning

0,0

32

1,3

0,1

0,1

1,0

0,4

0,002

 

0,0

8

Metallindustri

1,4

97

1,9

0,3

1,5

3,1

0,1

0,03

0,09

0,2

48

Textil- och läderindustri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsmedelsindustri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fristående kraftverk

0,01

3,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,000

0,00

0,0

0,2

Övriga

 

                 

 

Sammanlagt

1,4

185

3,5

0,5

1,6

4,8

0,5

0,032

0,032

0,2

119

Massa- och pappersindustri (PRTR)

0,6

19

2,3

0,0

5,7

31

0,3

0,2

0,010

0,2

 

Sammanlagt

2,0

205

5,8

0,5

7,5

35,7

0,8

0,224

0,113

0,5

114

 

Publicerad 01-01-2020 kl. 0.00, uppdaterad 17-06-2021 kl. 14.49